XXVIII. workshop České asociace intervenční kardiologie

  11. 4. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

je pro nás potěšením pozvat vás jménem Organizačního a programového výboru k účasti na jubilejním
XXVIII. workshopu intervenční kardiologie, který bude probíhat v Hradci Králové ve dnech 11. - 13. dubna 2018 v aule Univerzity Hradec Králové, Hradecká 1227/4.


Kdy: 11.– 13. dubna 2018
Kde: v aule Univerzity Hradec Králové, Hradecká 1227/4.
Více informací a registrace: webové stránky

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost