XVI. České a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci

  11. 11. 2018

Česká asociace pro srdeční rytmus a Slovenská asociácia srdcových arytmií si Vás dovolují pozvat na tradiční, letos  již XVI. České a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci.

Termín konání:
11. – 13. listopadu 2018

Místo konání:
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-jih

Dokumenty: první oznámení (PDF)

Více informací a registrace: webové stránky kongresu


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
letošní sympozium o arytmiích a kardiostimulaci pořádané ve spolupráci České asociace pro srdeční rytmus a Slovenské asociácie srdcových arytmií se poprvé v historii přesouvá do Ostravy, průmyslového srdce České republiky.

Obsah sympózia chceme zaměřit na aktuální klinická témata v arytmologii, v nichž se nelze obejít bez širší interakce mezi specializovanými pracovišti, všeobecnými kardiology, internisty, neurology a praktickými lékaři. Rádi bychom lékaře a další pracovníky všech těchto oborů znovu přivítali k diskuzi o všem, co naši práci propojuje.

V programu sympózia bychom chtěli dát větší prostor mladé generaci kardiologů, sester a techniků ve zdravotnictví, kteří se v arytmologii již angažují nebo práci v tomto oboru zvažují. Připravujeme nové satelitní „hands-on“ workshopy, v nichž si každý bude moci osvojit nové technologie, z nichž mnohé mohou být zásadní pro naši práci v příštích letech.

Přejeme Vám šťastnou cestu do Ostravy a mnoho nových poznatků a motivace do Vaší každodenní praxe.

doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D.
Předseda České asociace pro srdeční rytmus
 
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
Prezident Slovenské asociácie srdcových arytmií

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost