Den mladých kardiologů 2009

  17. 6. 2009

Místo konání: 
Refektář Mendelova muzea (přednáškový sál), Mendlovo nám. 1a, Brno (vstup od zastávek tramvají a autobusů, brankou) 
 

Přihlášky k aktivní účasti:

 • přihlášky zasílejte společně s abstrakty pouze elektronicky na adresu ČKS - cks@kardio-cz.cz
 • podmínky pro přijetí: věk do 35 let, členství v ČKS, zaslání abstrakta 
 • Po 7.červnu bude všem, kteří zaslali přihlášku k aktivní účasti, odesláno potvrzení o přijetí sdělení a zařazení do Programu. 
 • Program bude zveřejněn do 10. června na webových stránkách ČKS (www.kardio-cz.cz) a tištěný bude k dispozici všem účastníkům na místě. 
   

Přihlášky k pasivní účasti:

 • není třeba se předem registrovat, na místě bude pouze prezenční listina
 • registrace je zdarma pro všechny účastníky
 • součástí registrace je i oběd, coffee break a vstup na společenský večer zdarma. 
   

Předběžný program:

 • od 8.00 hod Registrace účastníků
 • 9,00 hod Zahájení, přivítání účastníků (doc.MUDr. Václav Chaloupka, CSc., předseda ČKS)
 • 9,05 - 11,00 přednášky preklinické sekce
 • 11,00 - 11,30 coffee break
 • 11,30 - 13,00 přednášky klinické sekce
 • 13,00 - 14,00 oběd
 • 14,00 - 16,00 přednášky klinické sekce
 • 18,30 - 24,00 slavnostní vyhlášení vítězů v Kapitulní síni; následuje společenský večer s rautem na III. nádvoří Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina (vstup do Kapitulní síně a III. nádvoří je vedle vstupu do vinárny U Elišky ze zadní části baziliky) 
   

Hodnotící komise: 

prof. J. Vítovec, prof. L. Špinarová, doc. V. Chaloupka, dr. L. Groch, doc. P. Neužil, dr. S. Šimek 

 

Ceny pro vítěze:

 • vítěz preklinické i klinické sekce obdrží finanční odměnu ve výši 20 tis. Kč
 • 2.místo v klinické sekci - ESC Cardiovascular Textbook
 • 3.místo v klinické sekci - fonendoskop Litmann 
 • Všichni aktivní účastníci obdrží knihu "Pokorný zahradník" od Robina Marantze Heniga o ztraceném a znovunalezeném geniu, Gregoru Mendelovi. 
   

Sponzoři: 

Cardion, Johnson&Johnson, B.Braun Medical

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost