10. sympózium českých regionů

  22. 5. 2009

Termín: 22. května – 24. května 2009 
Místo: zámek Hrubá Skála 
Určeno pro: celorepubliková akce 
Lékaři: kardiologie, gastroenterologie, intervenční radiologie a všeobecné interny

Program: 2 denní seminář s bloky 
kardiologie 
/angiografie - intervenční výkony, PCI a metalické stenty a nové druhy potahovaných stentů, viabilita myokardu, koronární reserva, KPCR resuscitace, řízená hypotermie, elektrofyziologie – supraventrikulární arytmie, kardiostimulace. High lights v kardiologii v roce 2008 
gastroenterologie + hepatologie 
Hepatorenální a hepatopulmonální syndrom. Novinky v léčbě virových hepatitid, nespecifické střevní záněty – biologická léčba a její indikace. Multioborový přístup k dg. nádorových onemocnění GIT. Novinky v léčbě port. hypertense a TIPS. 
Intervenční radiologie 
Iatrogenní poranění s možnostmi následné léčby. Portkatetry v onkologické léčbě a způsoby jejich zavádění, léčba portální hypertense a AV malformace.

Přednášející a přesná znění přednášek budou známa do konce března 2009. 
Přihlášky k účasti - uzávěrka … 30. 4. 2009 
Veškeré propozice kongresu, včetně definitivního programu … 10. 5. 2009 
Předběžný program s pozvánkami …. 1. 3. 2009

Veškeré informace ohledně tohoto kongresu a kontaktní adresa přihlášek na tento kongres je: www.hrubaskala.net  

MUDr. Papík Zdeněk, Ph.D. 
president kongresu 
primář Endoskopického centra 
Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

V Hradci Králové dne 24.2.2009

european society
of cardiology

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost