ZÁPIS ZE SCHŮZKY PŘIPRAVNÉHO VÝBORU PRACOVNÍ SKUPINY KARDIOGENETIKY, 25. 9. 2018, BRNO

Místo konání: Brno, Netroufalky 6b, ČKS.

Přítomni  v abecedním pořadí: MUDr. Ilga Grochová, MUDr. Hana Jičínská, Ph.D., MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D., MUDr. Alice Krebsová, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MUDr. Jana Petřková, Ph.D..

Omluveni: MUDr. Jiří Bonaventura, doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.

Dopis členům české kardiologické společnosti

Přípravný výbor pracovní skupiny odsouhlasil znění dopisu členům České kardiologické společnosti s iniciativou vytvoření Pracovní skupiny kardiogenetiky ČKS. Cestou on-line systému  je možno se přihlásit do pracovní skupiny.

Aktivity členů přípravného výboru  do konce roku 2018

Jednodenní kurz IPVZ, 3. 11. 2018: Genetika kardiovaskulárních onemocnění (přednášející členové přípravného výboru v abecedním pořadí - MUDr. Ilga Grochová, MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D., MUDr. Alice Krebsová, Ph.D., MUDr. Jana Petřková, Ph.D..

Ve spolupráci s českou asociací pro srdeční rytmus

XVI. České a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci, Ostrava 11. – 13. 11. 2018. Účast 3 členů přípravného výboru v sekci věnované kanálopatiím (v abecedním pořadí MUDr. Alice Krebsová, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MUDr. Jana Petřková, Ph.D.).

Příští schůzka se uskuteční během výročního sjezdu ČKS.

Zapsala MUDr. Jana Petřková,Ph.D.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost