ZÁPIS ZE SCHŮZKY PŘIPRAVNÉHO VÝBORU PRACOVNÍ SKUPINY KARDIOGENETIKY, 13. 5. 2019, BRNO

Místo konání: Brno, výroční sjezd ČKS.

Přítomni  v abecedním pořadí: MUDr. Jiří Bonaventura, MUDr. Ilga Grochová, MUDr. Hana Jičínská, Ph.D., MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D., MUDr. Alice Krebsová, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MUDr. Jana Petřková, Ph.D..

Omluveni: doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.

Pracovní skupina: Do pracovní skupiny je nyní přihlášeno 118 členů. Členy pracovní skupiny jsou především kardiologové. Členy pracovní skupiny se stala také řada molekulárních biologů,poté, co se stali novými členy ČKS.

Výroční sjezd ČKS - aktivní účasti řady členů PS:  Členství v přípravném výboru sjezdu.  Ve spolupráci s asociacemi a pracovními skupinami ČKS v blocích těchto pracovních skupin zazněly přednášky věnované vybraným kardiogenetickým tématům.

Plán činnosti:

  1. Především oslovit zástupce asociací a pracovních skupin ČKS. Vzájemná komunikace, edukace cestou přednášek na společných akcích je základem implementace genetiky a genomiky do individuální péče o pacienta.
  2. Zvážit účast a přednášky s kardiologickou tématikou na odborných akcích např. Společnosti lékařské genetiky a genomiky, České společnosti pro aterosklerózu, České pediatrické společnosti. Široká mezioborová spolupráce může zlepšit komunikaci a péči o pacienty.
  3.  U pacientů se vzácnými arytmickými syndromy, kteří jsou léčeni neregistrovanými preparáty s nutností opakované žádosti pojišťovny při preskripci, diskutováno podání žádosti o výjimku v úhradách cestou ČKS.

Příští schůzka se uskuteční po prázdninách.

 

Zapsala MUDr. Jana Petřková,Ph.D.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost