Zápis ze schůze výboru Sekce magnetické rezonance srdce ČAKVZM, 7. 5. 2018

7. května 2018, 17:45 HOD, Brno

Přítomni: R. Kočková, P. Kuchynka, K. Mědílek, T. Paleček, R. Panovský, M. Pleva, D. Zemánek

V úvodu zasedání M. Pleva informoval členy výboru o připravované aktivní účasti SMRI na letošních Kardiovaskulárních dnech v Ostravě, které výbor vyslovil podporu. Byla široce diskutována forma této aktivní účasti, která by měla být cílena především na edukaci kardiologů v problematice MRI srdce. Výbor rovněž deklaroval podporu v pořadí třetímu odbornému setkání kardiologů a radiologů – MOST, které se bude opět konat ve FN Motol v dubnu 2019 (termín bude upřesněn). Členové výboru byli rovněž informováni o plánovaných organizačních změnách tohoto sympozia. T. Paleček následně nastínil programové priority letošních ECHODNů, kde se bude také konat příští zasedání výboru Sekce magnetické rezonance srdce ČAKVZM.

Zapsal: Martin Pleva
Verifikovali: ostatní členové výboru

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost