Zápis ze schůze výboru Sekce magnetické rezonance srdce ČAKVZM, 22. 9. 2017

22. ZÁŘÍ 2017, 18:30 HOD, Olomouc, SALONEK Madrid HOTELU NH Collection

Přítomni: R. Kočková, P. Kuchynka, T. Paleček, K. Mědílek, M. Pleva,
Omluveni: R. Panovský, D. Zemánek

Dne 22. 9. 2017 se uskutečnila třetí schůze výboru Sekce magnetické rezonance srdce ČAKVZM. Výbor deklaroval podporu v pořadí druhému odbornému setkání kardiologů a radiologů - MOST, které se bude opět konat ve FN Motol v dubnu 2018 (přesný termín bude upřesněn). Výbor předběžně diskutoval o tématických okruzích přednášek na příští výroční sjezd ČKS. Široká diskuse pak byla vedena i na téma současných možností inkorporace MRI srdce do vzdělávacího programu předatestační přípravy na kardiologickou atestaci.

Příští zasedání výboru Sekce magnetické rezonance srdce ČAKVZM je plánováno v době konání XXVI. výročního sjezdu ČKS v květnu 2018.

Zapsal: Martin Pleva
Verifikovali: ostatní členové výboru

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost