Zápis ze schůze výboru Sekce magnetické rezonance srdce ČAKVZM, 21. 9. 2018

21. září 2018, 13.10 HOD, Olomouc

Přítomni: P. Kuchynka, T. Paleček, M. Pleva, D. Zemánek
Omluveni: R. Kočková, K. Mědílek, R. Panovský

V rámci zasedání výboru byla diskutována problematika možných témat na příští výroční sjezd ČKS týkajících se magnetické rezonance, jejichž rozsah bude záviset na prostoru daném programovým výborem výročního sjezdu. Současně byl diskutován vliv aktuálně publikovaných indikačních kritérií MRI srdce a jejich časového harmonogramu na změnu dostupnosti této metody v jednotlivých regionech České republiky. Účastnící se shodli, že by bylo vhodné zjistit aktuální dostupnost MRI srdce v jednotlivých kardiocentrech formou krátkého dotazníku. Dále účastníci debatovali nad možnostmi další přátelské spolupráce s Radiologickou společností ČLS JEP.

Příští zasedání výboru Sekce magnetické rezonance srdce ČAKVZM se bude konat v rámci XXVII. výročního sjezdu ČKS v Brně (termín bude upřesněn).

Zapsal: Martin Pleva
Verifikovali: ostatní členové výboru

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost