Zápis ze schůze výboru PSCHVSV 6.5.2020, ZOOM konference

Přítomni on-line: P.T. Dr.  Linhartová, Popelová, Marek, Brtko, Gebauer,
za organizační sekretariát: L. Klímová
omluveni: Mates, Paleček (podal vyjádření předem písemně)

Program:

 • sjezd PS HK 2020/21
 • sjezd ČKS Brno 2020
 • ROPAC registr

 

 1. Probrány potenciální kolize s akcemi v březnu – nenalezeny. Termín sjezdu 2021: definitivně 18.-19.3. 2021. Adalbertinum zajištěno. Program idem s nutným updatem. Diskutovány ekonomické aspekty – přístup firem k financování letošních akcí – Edwards ponechá 10 tisíc za vystavené logo, jinak se peníze budou vracet. Bude pravděpodobně možné počítat se stejnou podporou i příští rok – pokusíme se získat o něco více. Účastníkům bude nabídnuto „předplatné“ na další rok, s garancí stejné ceny, kdo bude žádat vrácení, dostane celou cenu zpět. Dr. Marek napíše dopis účastníkům/přednášejícím ve spolupráci se sekretariátem.

 

 1. Program sjezdu „Brno“. Není jasné, zda se uskuteční fyzický sjezd, anebo virtuální. V takovém případě by na jednu A/PS připadlo asi hodinové vysílání. Po konsultaci s PS pediatrické kardiologie dojednáno, že se bude prezentovat společné téma DSS v podobě, která byla navržena (větší časová dotace).

 

 1. Všichni členové výboru dostali materiály.
  1. Dohodnuto, že oslovíme přednosty kardiocenter, + konkrétní kardiology, kteří pravděpodobně budou data zadávat. Na odpovědnosti  KC bude dojednat si místní spolupracovníky. Dopis DM
  2. Centrální etickou komisi osloví DM cestou sekretariátu (p. Klímová)
  3. překlad Info souhlasu zajistí ČKS (p. Klímová)

 

 1. Různé:
  1. pacientský portál – připomínka úkolů
  2. příští zoom – červen/červenec – až bude jasné jak bude vypadat Kardio sjezd

   Zapsal DM

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost