Zápis ze schůze výboru PSCHVSV 29.4.2020, ZOOM konference

Přítomni on-line: P.T. Dr.  Linhartová, Popelová, Paleček, Mates, Marek, Brtko, Gebauer,
za organizační sekretariát: L. Klímová

Program:

sjezd PS HK 2020/21
sjezd ČKS Brno 2020

  1. Stále zakázány větší kulturní/společenské/odborné akce, sjezd za stávajících podmínek souvisejících s koronavirem v červnu nelze uskutečnit. Stran virtuálního sjezdu – webové prezentace, on-line vysílání atd. bylo konstatováno, že by se asi našlo málo posluchačů, úsilí věnované přípravě sjezdu by šlo vniveč a navíc by se už musel chystat kompletně nový program pro 2021.

Závěr: Jednohlasně rozhodnuto, že virtuální sjezd se konat nebude a program bude použit na sjezd 2021, mírně upravený a updatovaný.

  1. Diskutovány ekonomické aspekty – přístup firem k financování letošních akcí a akcí příští rok je neznámý. Bude možné počítat se stejnou podporou? Nebo bude třeba jednat s firmami o alokaci prostředků letos, byť za cenu nějakého protiplnění – webinář, reklama...?

Závěr: p. Klímová zjistí naladění sponzorských firem a předpokládanou politiku pro příští rok, rozhodneme se dle toho.

  1. Termín sjezdu 2021: po kontrole kalendáře byl zvolen předběžný termín 18.-19.3. 2021, kdy již nebudou žádné jarní prázdniny

Závěr: p. Klímová poptá Adalbertinum. Všichni během následujících 7 dnů proberou osobní a profesní kalendáře ve svých zájmových oblastech a zjistí, zda tento termín nekoliduje s význačnějšími akcemi.

  1. Program sjezdu „Brno“. Není jasné, zda se uskuteční fyzický sjezd, anebo virtuální. V takovém případě by na jednu A/PS připadlo asi hodinové vysílání. Diskutovány naše 4 bloky a priorita jejich prezentace.

Závěr: jednoznačně preferováno, aby v případě konverze na virtuální sjezd se prezentoval blok „Defekt síňového septa“, optimálně ve stávající navržené podobě s PS pediatrické kardiologie ve dvojnásobné časové dotaci, neb jde o dvě PS. Dr. Marek osloví pediatry pro tento případ. Pokud by se PS PK rozhodla prezentovat samostatně jiné téma, je všeobecná shoda, že u DSS zůstaneme a program poupravíme dle zadaných časových mantinelů.

Další ZOOM 6.5. v 18 hodin, součástí programu bude také „registr vad u těhotných“ – prostudovat materiály.  
Zapsal DM

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost