Zápis ze schůze výboru PSCHVSV 13.5.2019, Brno

Přítomni: P.T. Dr.  Linhartová, Popelová, Paleček, Gebauer, Brtko, Marek, Zatočil

Retrospektiva:

Sjezd Brno 2018:

Návštěvnost našich sekcí relativně vysoká – 3.nejobsazenější sály (50%) po intervenčních asociacích – úspěšné.

Sjezd Hradec Králové 2019:

 • Po všech stránkách hodnocen příznivě (atraktivní program, účast kolem 200, technika a promítání OK, ekonomický zisk 45 kilo).
 • Odhlasováno rozdělení odměn z financí – 5 tis p. Tichá, zbytek se nechá na účtu. Hlasování +3, -2, 1.
 • Celkem registrací ke zpracování: 261
  Počet nalezených registrací, které existovaly předem: 239
  Nové registrace: 22
  Vydáno (registrace): 193
  Nevydáno (registrace): 45
  Firmy (registrace - kontaktní člověk): 23
  Celkem: 261
 • Lékař: 155
  Zdravotní sestra, nelékařský zdr.pracovník: 17
  Jednodenní účast - lékař: 17
  Jednodenní účast - zdravotní sestra, nelékařský zdr.pracovník: 4
  Host ČKS: 26
  Čestný člen ČKS: 7
  Vystavovatel: 12

Účast na volbách do výboru ČKS:

Absolutní účast slušná oproti jiným asociacím a skupinám

Relativní účast bídná – kolem 20% členů. Účast ve volbách do výborů A/PS bude pravděpodobně jedním z kriterií pro hodnocení aktivity skupin.

Perspektiva:

Sjezd 2020:

 • Hradec Králové, Adalbertinum – odsouhlasenomísto a termín 12.3. – 13.3. (zohledněny jarní prázdniny ve velkých městech
  - P. Tichá prosím zjistí volný termín v Adalbertinu, zamluví, případné alternativy?
  - Ostatní – podívají se, zda s něčím nekoliduje.
 • Předpokládáme stejnou účast
 • Navrhována témata, nakonec zvolen název Symposia:.Mezioborové aspekty péče o srdeční vady a jednotlivé sekce/přednášky:
  • Těhotenstvía SV – Jana P.
  • Sportovci – Katka L.
  • Rehabilitace - Přednáška: Specifika rehabilitace před a po operaci VSV (Mgr. Terezie Májková – osloví Jana P.)
  • Posudkové lékařství a SV
  • Předoperační vyšetření pacientů se SV
  • Nekardiální operace u SV – Tomáš P.
  • Endokarditida – přehledná přednáška  Dan M.
  • Chlopenní náhrady v dětském věku
  • Kardiostimulace v oblasti VSV (R. Gebauer)
  • Kasuistiky a kvízy

Možná spolupráce s PSKVRHB – prof. Sovovou osloví Dan M.

Využít: Roche – Coagucheck, Warfarin

Bude rozeslán seznam potenciálních sponzorů.

Agenda EKVSV

T. Zatočil: zpracovává výsledky ankety mezi terénními lékaři – zájem o certifikáty a bonitu

 

Termín další schůze: 18.6. v Praze po schůzi výboru ČKS.

Zapsal:  Marek

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost