Zápis ze schůze výboru PSCHVSV 13.5.2019, 25.11.2019, Praha, hotel Pyramida

Přítomni: P.T. Dr.  Linhartová, Popelová, Paleček, Mates, Marek,
Omluvení: Brtko, Gebauer

Program:

 1. sjezd PS HK 2020
 2. sjezd ČKS Brno 2020
 3. Pacientský portál

 

 1. Sjezd PS 2020:
 • název Symposia:Mezioborové aspekty péče o srdeční vady
 • Spolupráce s PSKVRHB – prof. Sovovou oslovil DM, prof. Sovová za PS souhlasí, mají zájem o jeden 90/min blok, dodá program
 • Využít: Roche – Coagucheck, PMCS - Warfarin – prosím osloví je L. Klímová
 • Bude rozeslán aktualizovaný seznam potenciálních sponzorů (DM), každý člen výboru se bude aktivně snažit své sponzory získat.
 • Marek Orko Vácha – kontaktoval ho DM – souhlasí, čas bude upřesněn

Přihlášky:

 • deadline na postery – konec ledna
 • aktivní příspěvky – kasuistická sekce – deadline garanti sekce- konec ledna idem

úvodní slovo – napíše předseda do konce listopadu, jakmile M.O.Vácha potvrdí účast – cestou ČKS

Oslovit přednášející oficiálně – DM poprosí sekretariát ČKS

 

 

 1. sjezd ČKS Brno – navrhovaný program:

60+60: kooperativní blok PSCHVSV + PS pediatrická kardiologie

Defekt síňového septa od narození do dospělosti.  časy: 14+3

Předsedající: pediatr + T. Zatočil

 • D. Marek – Patofyziologie DSS
 • V. Tomek  – Dg defektu síňového septa u dětí
 • J. Rubáčková-Popelová – Dg defektu síňového septa u dospělých
 • R. Gebauer – Arytmie komplikující ASD u dětí a dospělých
 • M. Mates – Intervenční a jiná řešení zkratů na úrovni AS – MMbude jen v Po
 • R. Poruban –  Chirurgická léčba defektů síňového septa typu secundum miniinvazivním přístupem
 • V. Chaloupecký - Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby defektů síňového septa typu primum a secundum

JRP promluví s VT, DM promluví s Doc. Kláskovou – definitivní schválení z obou stran

90: složité situace u srdečních vad.   časy 14+4

předsedající D. Marek + J. Nečas

 • Aortální stenóza se současnou mitrální regurgitací – Z. Hlubocká, Praha.  osloví TP
 • Zkratová vada a plicní hypertenze – J. Rubáčková Popelová, Praha
 • Trikuspidální regurgitace – vejce nebo slepice? – D. Zemánek, Praha – osloví TP (nebo J. Januška Třinec – pokud by DZ nebyl, osloví DM)
 • Ao regurgitace u sportovce – K. Linhartová, Plzeň
 • Degenerace bioprotézy – M. Brtko, Hradec Králové

 

Agora:

 • 1 blok: v zásadě pokus zopakovat hradecký blok:

 

GL pro sport a SV                       K. Linhartová Plzeň   nebo někdo

Rok profesionálního cyklisty       A. Kroužecký Plzeň:  osloví KL

Potápění, hemodynamika a PFO J. Honěk  Praha osloví MM

Srdce a horolezectví                    D. Horák Plzeň osloví KL

Traumata aorty u sportovních disciplín   ??? – promyslí všichni

 

 • 1 blok   Co na to právník?  - osloví TP

několik kasuistik – promyslí všichni ze své praxe

 

 

 1. Pacientský portál zřizovaný ČKS

Termíny vyplývající ze schůze výboru ČKS a úkoly pro PS:

30.11. – ustanovit redakční tým pacientského portálu. Naše návrhy:

 1. endokarditida (DM +KL – tabulky pro pacienty atd.)
 2. režim po srdeční operaci a život s umělou srdeční chlopní (MB souhlasí)
 3. získané srdeční vady a intervence na chlopních (MM + domluví si spolupracovníka) – kdo? – příští týden schůze výboru intervenční kardiologie

 

 

15.12. – zadat na sekretariát ČKS požadavky na grafické a mediální vstupy –promyslí si jednotliví garanti

31.1. – dodat texty k oponentuře (dtto)

1.3. – plánované spuštění portálu

 

Termín další schůze:  Na sjezdu v Hradci

Zamluvit noclehy na hradecké symposium – pošleme dotaz cestou ČKS

Prosím, splňte všechny své úkoly do Vánoc!

Zapsal a děkuje:   Dan Marek

 

Přílohy k zápisu:

1/ podněty, které zaslal mailem M. Brtko - zde

2/ přehled sponzorů HK 2020  a úkolů z toho vyplývajících – zasláno mailem členům výboru

3/ poslední verse programu HK 2020  – zasláno mailem členům výboru

Ad 1/ K programu Chlopenních vad v HK:- kazuistiky a kvízy zajistím (domluvím s Pepou Nečasem), - posudkové lékařství jsem nikdy nedělal, nevím přesně, co by v daném bloku mělo být - pokud bych ho měl na starosti s někým jiným, domluvím to s ním (případně zvolte někoho, kdo k tomu má blíž), - pokud by byl blok endokarditidy, nabízím přednášku "IE u TAVI"

K programu do Brna:  - k bloku ASD - souhlasím s tématem, jen by bylo asi vhodné snížit počet přednášek v "naší" části,      - přednášku do Brna - Degenerace bioprotéz – připravím, - do Agory navrhuji Srovnání protézové endokarditidy a endokarditidy u TAVI - mohu předsedat či přednášet, s případným spolupředsedajícím se domluvím

Pacientský portál:- mohu se ujmout tématu: Režim po srdeční operaci a život s umělou srdeční chlopní

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost