Zápis ze schůze výboru PS preventivní kardiologie dne 8.5.2018 v Brně

Přítomni (v abecedním pořadí): J. Bruthans, R. Cífková, A. Linhart, J. Malík, H. Rosolová, E. Sovová, H. Vaverková
Omluveni: J. Filipovský, M. Vrablík

1. Poděkování za tvorbu dokumentu Preventivní kardiologie v ČR pro EAPC. Je i na stránkách ČKS.

2. Informace o konání akce „Sportovní kardiologie“

3. Informace J. Bruthanse o účasti na Europreventu, prezentace výsledků KV mortality, rizikových faktorů

4. Návrh M. Vrablíka na konání EUROPEVENTu v Praze (cca za 2-3 roky) podpořena. Akce je možná, již byl organizován R. Cífkovou v roce 2010.

5. Návrh na konání vlastní akce „Den preventivní kardiologie“

 • pravděpodobně leden 2019, aby nebylo v kolizi s akcemi jiných PS/Asociací
 • kardiodiabetologie
 • spánek
 • LDL
 • nová Guidelines hypertenze
 • kardionefrologie
 • 1 blok pro PS KV rehabilitace

6. Bloky na Konferenci PS Preventivní kardiologie Krumlov 18. - 20. října 2018 (při konferenci ČSH)

 • Prezentace výsledků preventivních šetření v ČR  - POSTMONICA, EUROASPIRE
 • Nové strategie a postupy v léčbě LDL cholesterolu (PCSK9)

7. Dr. Vladimír Tuka – byl oficiálně delegován jako zástupce v Young Community EAPC

8. Diskutován vznik Asociace preventivní kardiologie v rámci ČKS – (např. spojením s PS KV rehabilitace a připojením platformy Sportovní kardiologie

 • Argumenty pro: větší význam v rámci ČKS (předseda Asociace členem velkého výboru, možnost samostatného hospodaření apod.)
 • Argumenty proti: PS PK zatím nesplňuje podmínky pro vznik asociace – máme sice formálně svoji konferenci, ale je součástí Kongresu ČSH. Není shoda na složení jednotlivých sekcí.
 • Rozhodnuto vyčkat dle další činnosti PS – Den preventivní kardiologie, další akce platformy Sportovní kardiologie atd.

V Brně 8.5.2018, zapsal A. Linhart

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost