Zápis ze schůze výboru PS IK ČKS ze dne 5. 5. 2014

Přítomni: J. Štásek, M. Želízko, P. Kala, V. Rozsíval, P. Kmoníček, P. Widimský, P.Červinka, I. Bernát, M. Mates, J. Vojáček, D. Horák, R. Šťípal
Omluveni: M. Branný.

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze dne 4. 3. 2014 – J. Šťásek
   
 2. M. Želízko a R. Tichá informovali o průběhu a Workshopu PSIK , který se konal 10.–11. 4 2014 v IKEM Praha. Celý průběh kongresu byl hodnocen velmi pozitivně jak po odborné tak i po společenské stránce. Vysoký byl celkový počet účastníků. Velmi dobrou kvalitu i účast měla znovu obnovená sekce sester a techniků. Velmi pozitivně byl přijata byla nově zařazené sekce mladých kardiologů. Spokojenost nebyla pouze s vystoupením pozvaného zahraničního přednášejícího. Kongres skončil s pozitivním hospodářským výsledkem.
   
 3. Na návrh J. Šťáska výbor PSIK schválil uspořádání Workshopu PSIK pro rok 2015 v Hradci Králové. Kongres bude uspořádán u příležitost jubilea p. Do. Endryse, který se v příštím roce dožívá 90 let.
   
 4. P. Widimský informoval výbor PSIK o rozhodnutí Akreditatční komise MZ ČR upravit (dát do souladu se vzdělávacím programem EU) vzdělávací program pro atestaci z kardiologie. Vzdělávací program bude znovu šestiletý s tím, že poslední rok přípravy by byl v některých případech (intervenční kardiologie, elektrofyziologie a stimulace) věnován specializované přípravě v daném oboru formou certifikovaného kurzu a certifikovaný kurz by byl ukončen zkouškou. Návrh vzdělávacího programu invazivní kardiologie byl rozeslán členům výboru.
  Připomínky k návrhu vzdělávacího programu by měly být podány P. Widimskému do 28. 5. 2014.
   
 5. P. Kala informoval o naší účasti na TCT 2014. Sekce by měla být uspořádána společně se slovenskými kolegy. Každá pracovní skupina připraví k prezentaci jednu zajímavou kazuistiku.
   
 6. P. Kala informoval o možných problémech a kolizi rozpisů příslužeb pro akutní koronagrafická vyšetření u IM s novým zákoníkem práce.
   
 7. Příští schůze se bude konat předběžně v úterý 7. 10. 2014 v kanceláři ČKS v Praze.
  Definitivní termín bude upřesněn během září.


5. 5. 2014 zapsal J. Šťásek 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost