Zápis ze schůze výboru PS IK ČKS ze dne 4. 3. 2014

Přítomni: J. Štásek, M. Želízko, P. Kala, V. Rozsíval, P. Kmoníček
Omluveni: J. Vojáček, M. Branný, M. Mates, P. Widimský, P. Červinka, P. I. Bernát, D. Horák, R. Šťípal

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru 28. 11. 13 – J. Šťásek
   
 2. M. Želízko a R. Tichá informovali o stavu příprav Workshopu PS IK 2014 v IKEM Praha. Byl dopracován a upřesněn finální program Workshopu ve všech třech hlavních blocích (hlavní blok, blok pro mladé kardiology, blok sester). Bylo konstatováno, že financování Workshopu je zajištěno.
   
 3. M. Želízko informoval o schůzi s pracovníky KSRZIS a UZIS ohledně NRKI. Schůzka nakonec byla znovu jen informativní, k jednání o problematice změny datové struktury NRKI nedošlo. Stále nebylo ukončeno výběrové řízení na správce registrů. (dle pozdější informace by výběrové řízení mělo být ukončeno v nejbližší době). Bylo konstatováno, že případná budoucí datová struktura by měla být maximálně zjednodušena. O datové struktuře by se mohlo rozhodnou i podle toho jak bude přijata publikace připravovaná P. Kalou na základě dat z registru. Stále otevřená je otázka ukončení registru.
   
 4. Přítomní členové výboru souhlasí s úpravou webových stránek PS dle návrhu M. Matese. Stránka by měla obsahovat základní informace o PS, akcích pracovní skupiny (programy Workshopu), seznam katetrizačních laboratoří v ČR se základními kontaktními údaji a případně přistup na web příslušné KL (pokud bude mít příslušná KL zájem). Tato struktura by byla stejná v české i anglické verzi. Případné další změny by měly být řešeny v návaznosti změny webu ČKS.
   
 5. Přítomní členové výboru souhlasí s vytvořením loga pracovní skupiny. Logo PS je vhodné (požadované) zejména při komunikaci s EAPCI/PCR a TCT. Byl schválen základní ideový návrh. Další práce na logu budou případně pokračovat, pokud náš záměr bude schválen velkým výborem ČKS.
   
 6. Příští schůze se bude konat v pondělí 5. 5. 2014 v rámci sjezdu ČKS v Brně. Místo a přesný termín budou stanoveny později.


17. 3. 2014
zapsal J. Šťásek 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost