Zápis ze schůze výboru PS IK ČKS dne 27. 1. 2011 ve Špindlerově Mlýně

Přítomni: P. Widimský, P. Kala, J. Veselka, L. Groch, M. Mates, I. Bernat, J. Vojáček, V. Rozsíval, D. Horák, M. Richter, P. Kmoníček, J. Šťásek
Omluveni: L. Pešl

  1. Předseda PS IK P. Widimský oznámil členům výboru PS své rozhodnutí pozastavit výkon funkce předsedy PS s platností od 1. 2. 2011 do konce tohoto volebního období výboru (podzim 2012). Důvodem je předejít současnému vykonávání funkce předsedy PS a předsedy ČKS, což by považoval za střet zájmů (jako předseda ČKS musí hájit zájmy všech členů ČKS, nejen intervenčních kardiologů).
  2. P. Widimský navrhl v souladu se stanovami ČKS, aby funkci zastupujícího předsedy vykonával po tuto dobu (2/2011–10/2012) první místopředseda PS IK (= minulý předseda: P. Kala). Na podzim 2011 proběhne volba budoucího předsedy PS IK pro období 2012–15 a poté (10/2011–10/2012) se tento nově zvolený předseda bude podílet na řízení PS IK společně s prvním místopředsedou. V souladu se stanovami do nového výboru PS IK pro období 2012–15 automaticky přejdou P. Widimský do funkce prvního místopředsedy a na podzim 2011 nově zvolený budoucí předseda do funkce předsedy.
  3. J. Vojáček aj. Šťásek informovali o stavu příprav Workshopu IK. Předběžný program je již na webu ČKS, abstrakta je možno zasílat do 28.2. V rámci programu proběhnou dvě soutěže: o nejlepší původní práci a o nejlepší kasuistiku. Zahraničními hosty budou prof. Cribier a dr. Park. Kromě přímých přenosů bude možno též prezentovat předtočené případy (tzv. „live-in-the-box“): TAVI, jiné nekoronární intervence, PCI. Do 4. 2. zašle prof. Vojáček pozvání všem PCI centrům s přesnou informací o podmínkách, do 20. 2. se centra mohou přihlásit s konkrétním případem. Do 3. 3. rozhodnutí o live cases (včetně předtočených).
  4. M. Mates prezentoval novou strukturu dat pro NRKI. Rozhodnutí odloženo na duben.
  5. I. Bernat informoval o stavu příprav rozšíření stávající webové stránky PS IK.
  6. P. Widimský informoval o návrhu dopisu pro VZP o TAVI. Výbor ČKS však dopis neschválil, dopis tedy nebude odeslán.
  7. P. Kala informoval o registru TAVI.
  8. P. Widimský informoval o novelizaci Vzdělávacího programu v kardiologii.
  9. Příští schůze výboru bude v HK v pátek 8. 4. 2011 v poledne.

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost