Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 5. 4. 2011 v Brně

Přítomni: Prof. Aschermann, prof. Widimský, prof. Linhart, prof. Kautzner, dr. Bytešník, doc. Táborský, dr. Toušek, dr. Groch, prof. Špinarová, prof. Vítovec
Omluveni: doc. Chaloupka, dr. Skalická, dr. Škovránek

 1. Zápis ze schůze
  Všechny body zápisu minulé schůze výboru ČKS byly splněny a zápis byl schválen.
   
 2. Volby do výboru ČKS
  Prof. Widimský seznámil výbor společnosti s výsledky II. kola voleb do nového výboru. Do nového výboru byli zvoleni (bez titulů): Jiří Vítovec, Josef Kautzner, Miloš Táborský, František Toušek, Jaromír Hradec, Jan Vojáček, Hana Skalická, Jan Janoušek, Martin Fiala, Michael Želízko, Jana Popelová. Členy revizní komise se stávají: Petr Kala, Jindřich Špinar, Ivan Málek. Noví členové výboru již byli informováni o jejich zvolení a výsledky voleb budou umístěny na webových stránkách ČKS. První schůze nového výboru bude 1.5.2011.
   
 3. Výroční sjezd ČKS 2011
  Je hotový finální program sjezdu a připraven k tisku. Od firem je objednáno 1024m výstavní plochy. V tuto chvíli je méně registrací jednotlivců, než v loňském roce. P. Klímová rozešle všem nepřihlášeným upozornění a výzvu k registraci. Odměny pro vítěze Sekce mladých kardiologů budou: 1.místo 20.000,-Kč, 2.místo 15.000,-Kč, 3.místo 10.000,-Kč. Ceny budou předány na Galavečeru. Ceny pro 3 vítěze sekce To nejlepší z české kardiologie budou ESC textbook of cardiovascular medicine. Prof. Linhart vyzval členy výboru, aby zasílali články do sjezdových novin. Výbor dodatečně odsouhlasil, že bude uděleno čestné členství doc. Chaloupkovi a zlatá medaile Libenského prof. Aschermannovi.
   
 4. Koupě bytu ČKS
  Prof. Widimský informoval výbor o koupi bytu (kanceláře ČKS) v Praze – ČKS je již zapsána na katastru nemovitostí jako oficiální majitel bytu.
   
 5. Valná hromada 2011
  Prof. Widimský připravil program Valné hromady:
  1. Změny stanov s platností od 1.5.2011 – prof. Widimský
  2. Zpráva o činnosti ČKS za rok 2010 – prof. Aschermann
  3. Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2010 – prof. Špinarová
  4. Zpráva revizní komise – prof. Rosolová
  5. Výsledky voleb nového výboru – prof. Linhart
  6. Novelizace vzdělávacího programu – prof. Widimský
  7. Diskuze
    
 6. Alpe Adria 2011
  President Maďarské kardiologické společnosti prof. Merkely se obrátil na prof. Widimského s nabídkou účasti pro členy výboru ČKS. ČKS akci nepodpoří finančně, ale doporučí členům výboru i dalším svým členům účast. Informace o konání akce bude vyvěšena na webových stránkách ČKS.
   
 7. Hospodaření ČKS
  Všichni členové výboru obdrželi od prof. Špinarové zprávu o hospodaření ČKS za rok 2010. Případné připomínky a dotazy mohou zasílat emailem na sekretariát a prof. Špinarovou.
   
 8. Různé
  1. Prof. Linhart informoval výbor o přípravě akce Lékaři proti kouření na pomoc kuřákům. Již je vytvořena brožura pro lékaře a brožura pro pacienty je v přípravě. Na sjezdu budou u registrací bannery a informace budou každý den i ve sjezdových novinách.
  2. Na sekretariát ČKS došla závěrečná zpráva dr. Lokaje. Bylo předáno dr. Bytešníkovi, jako oponentovi grantu.
  3. Dr. Groch informoval výbor ČKS, že skupina Rita, která organizuje workshopy týkající se radiálního přístupu ke koronárním intervencím, bude v letošním roce organizovat workshop v Praze. Žádají výbor ČKS, aby mohli akci zorganizovat pod záštitou ČKS a umístit akci na webu ČKS. Dr. Groch pošle ještě informaci členům výboru a emailem bude projednáno.
  4. Prof. Widimský obdržel žádost od Dr. Papíka o poskytnutí odborné záštity nad akcí 12. Sympozium českých regionů v oblasti miniinvazivních metod ve vnitřním lékařství na Hrubé Skále. Výbor souhlasí.
  5. Prof. Widimský informoval výbor ČKS o auditu, který proběhl v březnu na sekretariátu ČKS. Cena auditu byla 39 528,-Kč. Přítomní členové výboru měli možnost zprávu o provedení auditu vidět a přijali ji bez připomínek. Zpráva je pozitivní. Byl přiložen doplňující dopis, kde je zdůrazněna pohledávka za firmou MedProGo, která dluží ČKS 904tis. Vzhledem k tomu, že majitel firmy pan Smink není občan ČR, je pohledávka jen těžko vymahatelná. Výbor ČKS hlasoval o odepsání pohledávky z účetnictví – 8 pro, 2 se zdrželi. Z účetnictví bude tedy pohledávka odepsána.
  6. Prof. Vítovec informoval o průběhu příprav akce ESC Srdeční selhání.
  7. Výbor společnosti odsouhlasil rozpočet pro nákup reklamních předmětů na stánek kongresu ESC pro rok 2011 na 40tis. Budou osloveni tři první autoři ze sjezdové sekce To nejlepší z české kardiologie, aby poskytli své separátky a ty se následně vezmou na stánek do Paříže.
    
 9. Noví členové
  Řádní členové:
  MUDr. Markéta Chaurová, Jihlava
  MUDr. Martin Jareš, Ústí nad Orlicí
  Mimořádní členové:
  Bc. Kostronová Petra, Praha
  Ing. Jan Petržilka, Praha

 

První schůze nového výboru ČKS se uskuteční 1. 5. 2011 od 14:00 v Brně s jediným bodem programu: volbou funkcionářů nového výboru.
Společná schůze odstupujícího a nového výboru ČKS se uskuteční v Brně, 4.května 2011, od 13.00 hod. Po předání agendy a společném obědě bude schůze pokračovat prvním běžným jednáním nového výboru.

 

Zapsali: I. Pavézková, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost