Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 4. března 2008 v Praze

Přítomni: prof. M. Aschermann, doc. V. Chaloupka, prof. J. Hradec, dr. V. Rozsíval, doc. I. Málek, dr. J. Bytešník, prof. H. Rosolová, dr. M. Želízko,
Přizváni: Předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni: prof. J. Kautzner, dr. P. Jansa, Dr. H. Skalická, dr. L. Berka
Omluveni: prof. L. Špinarová, dr. L. Groch, prof. P. Widimský, prof. A. Linhart, prof. J. Vojáček

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny body zápisu lednové schůze výboru ČKS byly splněny a zápis byl schválen.

II. Dojednání podmínek pro hodnocení a přijetí registrů – prof. Kautzner
Prof. Kautzner připravil seznam akcí, které by měla ČKS podporovat. Jsou to:
Výroční sjezd Evropské kardiologické společnosti, kongresy WG EKS - Akutní kardiologie, Nukleární kardiologie, Europace, Euroecho, Srdeční selhání, EuroPCR, EuroPrevent - a Alpe-Adria Cardiology Meeting a Cardiostim. Dále připravil podmínky pro hodnocení a přijetí registrů a předložil je výboru ČKS.

III. Výroční sjezd ČKS 2008
Doc. Chaloupka informoval výbor o konečné podobě odborného programu sjezdu. Byl stanoven seznam hodnotitelů moderovaných posterů (doc. Málek + doc. Janoušek, doc. Němcová + doc. Pudil) a v nejbližších dnech bude rozeslán pověřovací dopis. L. Klímová informovala výbor o organizačních přípravách sjezdu. Je přihlášeno celkem 45 firem, je o 3 sympozia míň, než v loňském roce. Jsou již objednané kongresové batohy, sponzorovat je bude firma Servier. Firma Pfizer bude sponzorovat technické vybavení internetového pracoviště u registrace a mapu Brna, která se bude vkládat do kongresových batohů a nápojové automaty. Zentiva postoupila 100ks vstupenek na neděli do Divadla Bolka Polívky na představení Motýli. Vstupenky se začnou prodávat na webových stránkách ČKS.

IV. Cor et Vasa
Prof. Aschermann informoval výbor o jednání s dr. Sminkem, zatím nebylo dosaženo dohody o platbě za rok 2007. Pokud nebudou splněny podmínky smlouvy z roku 2002, bude dána ke dni 31. 3. 2008 definitivní výpověď ( s tříměsíční výpovědní lhůtou), od 1.7.2008 bude časopis vydávat nový vydavatel. Dne 18. 2. 2008 bylo vyhlášeno výběrové řízení, do 18. 3. 2008 mají vydavatelé možnost se přihlásit. Po dohodě bude vypsáno výběrové řízení na funkci nového šéfredaktora, prof. Aschermann navrhl, aby se dosavadní vedoucí redaktor, pan prof. Vladimír Staněk stal čestným vedoucím redaktorem časopisu (senior editor), prof. Staněk s tímto postupem souhlasí.

V. Volby do výboru ČKS pro období 2008-2011
Doc. Chaloupka informoval výbor o průběhu voleb pro období 2008-2011. V daném termínu došlo celkem 202 platných hlasovacích lístků. Z druhého kola voleb odstoupili z pozic, které umožňovaly volbu v druhém kole následující kardiologové: prof. J. Widimský ml., prof. J. Špinar, Prof. J. Meluzín, doc. J. Popelová a dr. P. Frídl. V průběhu dalšího měsíce se uskuteční druhé kolo voleb.

VI. Granty ČKS

 • Domácí:
  MUDr. Petr Lokaj, FN Brno – nutno zapracovat připomínky oponenta
  MUDr. Milan Sepši, FN Brno – schváleno
  MUDr. Pavel Jansa, Praha (registr REPLY) – schváleno
 • Zahraniční:
  MUDr. Pavol Tomašov, FN Motol, Praha – schváleno
 • ROCHE:
  MUDr. Vladimír Tuka, VFN Praha – schváleno

Prof. Hradec zhodnotil závěrečnou zprávu zahraničního grantu dr. Kubánka a doporučil výboru k přijetí. Dr. Kubánek bude osloven, aby publikoval výsledky práce v časopisu Cor et Vasa a prezentoval je také na výročním sjezdu ČKS 2008. Dále prof. Hradec obdržel průběžnou zprávu o řešení domácího grantu dr. Šimůnka a taktéž doporučil výboru k přijetí.

VII. Různé

 1. Prof. Aschermann informoval výbor o přípravách akce Udělení Zlaté medaile prof. Libenského. Akce se uskuteční dne 10.6.2008 v 15.00hod v prostorách zámku Poděbrady, letošními laureáty jsou prof. Bravený a prof. Staněk.
 2. Výbor stanovil termín pro Kardiologické dny na Homolce 2008 na 20.-21.11.2008.
 3. Prof. Aschermann obdržel dopis od MUDr. Marečka, který navrhuje moderní výuku kardiopulmonární resuscitace v ČR podle metodiky Evropské unie a Evropské rady pro resuscitace. Prof. Aschermann rozešle návrh všem členům výboru a podle jejich vyjádření bude rozhodnuto o dalším postupu.
 4. Prof. Aschermann informoval výbor o dalších aktivitách PS Ošetřovatelství. Dne 5.dubna bude na Bulovce probíhat odborná konference této pracovní skupiny, program je na webových stránkách ČKS.
 5. Prof. Aschermann informoval výbor o dalším průběhu projektu Zdravé srdce 2007. V únoru byly spuštěny webové stránky (www.redwaymag.cz), dubnu by mělo vyjít pilotní číslo časopisu zaměřeného na prevenci KVO u školních dětí.
 6. Doc. Chaloupka informoval výbor o jednáních o interním společném kmenu, která proběhla na Ministerstvu Zdravotnictví. Další jednání o této problematice bude 9.4.2008 a zúčastní se prof. Aschermann a prof. Špinar. ČKS dodatečně navrhne do akreditační komise 2 ambulantní kardiology a to dr. H. Skalickou a dr. L. Berku.

VIII. Noví členové
MUDr. Lydie Tauchenová, Liberec
MUDr. Stanislava Homolová, Praha 5
MUDr. Jan Šulák, Lipník nad Bečvou
MUDr. Ján Rosa, Praha
Jitka Rozsívalová, Bruntál
Renata Kochanová, Ostrava
Alena Krajčoviechová, Praha
MUDr. Jan Pavlovič, Praha
MUDr. Pavol Šajgalík, Brno
Jitka Callerová, Králův Dvůr
MUDr. Radek Vančata, Plzeň
 

Příští schůze výboru se uskuteční dne 22. 4. 2008 ve 14.00 hod v Brně.

Zapsali: I. Kraicigerová, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost