Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 27. května 2008 v Brně

Přítomni: Prof. M. Aschermann, doc. V. Chaloupka, prof. L. Špinarová, prof. A. Linhart, prof. J. Vojáček, prof. H. Rosolová, prof. J. Hradec, doc. M. Táborský, prof. J. Kautzner, prof. P. Widimský, prof. J. Vítovec, dr. F. Toušek, dr. H. Skalická, Dr. J. Bytešník
Omluveni: dr. L. Groch, dr. J. Škovránek

I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČKS
Všechny úkoly vyplývající z minulé schůze byly splněny a zápis byl schválen.

II. Zhodnocení Sjezdu – první dojmy
Doc. Chaloupka poděkoval odcházejícímu výboru a všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě sjezdu 2008.
Sjezdu se zúčastnilo celkem 3862 osob, z toho 2447 lékařů, 997 zdravotních sester.
Aktivně se zúčastnilo několik zahraničních kardiologů (prof. C. Erol z Turecka, prof. K. Huber z Rakouska, prof. T. Forster z Maďarska, prof. M. Noč ze Slovinska, Prof. H. Madeira ze Španělska, prof. J. Hamet z Kanady a prof. B. Lüderitz z Německa).
Prof. M. Aschermann připraví zprávu o sjezdu do časopisu Cor et Vasa.
Odborná i organizační úroveň byla dle názoru členů výboru i účastníků sjezdu velmi dobrá. Výbor konstatoval, že by se pro příští roky neměly uvádět na jmenovkách pracovně-právní vztahy jako např. důchodce. Výbor konstatoval opakované problémy promítání videosekvencí. Prof. Kautzner navrhl finanční sankci firmě zajištující promítání. S firmou projedná organizační vedení sjezdu.
Letošní rok byly opět vydávány „Sjezdové noviny“, které aktuálně informovaly o událostech z předchozího dne, přinášely rozhovory s hosty a účastníky sjezdu, a upozorňovaly na významné události či zajímavé přednáškové bloky daného dne.

III. Volba vědeckého sekretáře a pokladníka ČKS
V tajné volbě byl vědeckým sekretářem ČKS pro roky 2008-2011 zvolen prof. A. Linhart. Pokladníkem zůstává prof. L. Špinarová.

IV. Udělení medaile Libenského
Prof. M. Aschermann připomněl všem členům výboru, že 10. června 2008 se uskuteční předání medaile prof. Libenského v Poděbradech. Ocenění bude předáno prof. Bravenému a prof. Staňkovi.

V. Den mladých kardiologů
Výbor souhlasil s návrhem prof. J. Vojáčka, aby na Dni mladých kardiologů, který se bude konat dne 11. června 2008 v Hradci Králové, byla oceněna nejlepší experimentální práce odměnou 15 000,- Kč.

VI. Kardiologické dny na Homolce
První oznámení připraví doc. M. Táborský na výbor 1.7.2008

VII. Různé

  1. Prof. J. Kautzner navrhl, aby se na příštím výboru opět projednalo vydávání vlastních guidelines.
  2. Prof. Špinarová informovala o žádosti prof. Murína, předsedy Slovenské kardiologické společnosti, aby se ČKS opět účastnila jejich sjezdu. Bloky zajistí prof. Špinar a doc. Táborský.
  3. Prof. Aschermann informoval výbor ČKS o dalším průběhu akce Zdravé srdce 2007. Členům výboru předal první číslo časopisu Redway, který byl distribuován do škol v celé ČR.

VIII. Noví členové
MUDr. Daniel Turek, Praha
Eva Paděrová, Boskovice
Šárka Plochá, Plzeň
Dr. Mário Drozdík, Bánovce nad Bebravou, SR
MUDr. Linda Pavelčíková, Tišnov
Alena Brandtnerová, Brno
Tomáš Pluskal, Loučeny
MUDr. Sylvia Krupičková, Praha
Petra Holíková, Praha
MUDr. Katarina Kovačová, Bratislava, SR
MUDr. Martin Štefánik, Trnava, SR
MUDr. Michal Baník, Košice, SR
MUDr. Milan Baník, Moldavan nad Bodvou, SR
MUDr. Katarina Hudáčová, Mladá Boleslav
MUDr. Katarina Kanáliková, Bratislava, SR
Mgr. Veronika Bulková, Olomouc
MUDr. Martin Porzer, Ostrava

Příští schůze se uskuteční dne 1. července 2008 v Praze, od 14,00 hod.

Zapsali: I. Kraicigerová, V. Chaloupka

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost