Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 27. 3. 2018 v Brně

Přítomni: M. Táborský, A. Linhart,J. Šťásek, R. Čihák, P. Neužil, M. Želízko, P. Ošťádal, R. Rokyta, P. Widimský,
Předsedové PS a asociací, členové revizní komiseT. Paleček, M. Hutyra, H. Skalická, J. Špinar, L. Špinarová, D. Pospíšil, J. Vítovec, D. Marek, J. Krejčí, E. Sovová, M. Branny, J. Bělohlávek, M. Mates,
Omluveni:J. Janoušek, J. Honěk, J. Bělohlávek, M. Aschermann,M. Fiala, P. Kala, J. Doležel

 

 

1. Schválení zápisu z minulé schůze výboru ČKS
Zápis z únorové schůze výboru ČKS byl výborem schválen.

 

2. Návrh programu výročního sjezdu ČKS 2018
M. Táborský prezentoval výboru finální program sjezdu ČKS 2018 Výbor s programem bez připomínek souhlasí.

L. Klímová informovala výbor o organizačních přípravách sjezdu 2018: Smluvně potvrzena účast všech hlavních partnerů v celkový výši 19,7 mil. Kč (o cca 3 mil. Kč více, než v loňském roce). Na zapůjčení kol byla poptána brněnská půjčovna.12. března odesláno e-mailové potvrzení všem přednášejícím + předsedajícím, program čeká na doplnění posledních chybějících bloků – přímé přenosy, sekce eHealth a bude předán k přípravě pdf podoby. Program bude opět zpracován pro mobilní aplikace –čeká se na konečnou podobu programu- sponzorem je společnost Servier. V rámci registrace bude novinka – samoobslužné stanoviště, kde si budou moci ti účastníci, kteří budou mít uhrazenou předem registraci, sami vytisknout jmenovku + certifikáty – e-mailem po zaplacení poplatku dojde kód pro načtení v rámci samoobslužného stanoviště. V pavilonu A2 bude umístěna jídelna + kavárna Krka + stánky k eHealth sekci. Obědy pro výbor budou vydávány opět v restauraci u sálu Morava. Slavnostní večeře výboru ČKS bude dne 6.5. po skončení Slavnostního zahájení  - Holiday Inn – kongresový sál Beta (jako v loňském roce).

 

3. Volba nového předsedy ČKS
V souladu se stanovami ČKS musí proběhnout 1 rok předem volba budoucího předsedy. Bylo vyhlášeno VŘ na tuto pozici, sekretariát ČKS obdržel 1 písemnou žádostuchazeče o tuto pozici – prof. A. Linharta.Ten prezentoval koncepci dalšího rozvoje společnosti, koncepci výročního sjezdu a etická pravidla fungování. Výborem byli zvoleni dva skrutátoři – členové revizní komise – M. Hutyra a M. Branny. Proběhlo I. kolo volby, kde byl 12-ti hlasy zvolen A. Linhart a 1 hlasem prof. Neužil. Protože v I.kole obdržel A. Linhart nadpoloviční většinu hlasů, nebylo dle stanov nutné dělat kolo druhé. Předsedou ČKS pro období 2019-2023 byl zvolen prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

4. Stav přípravy 1. čísla Cor Vasa Case Reports 2018
Schůzka užšího redakčního týmu proběhne ve 12.30 před příští schůzí výboru ČKS.

Číslo 1 bude obsahovat 5 kazuistik. Standardní recenzní řízení. Deklarace konfliktu zájmů autorů. Redakční zpracování – Mgr. Procházková. Umístění na webu ČKS. Editorial k CVCR ve 2. čísle CV

 

5. Schválení cestovních grantů na kongres ESC Mnichov 2018
Z PS Kardio 35 dorazilo36 žádostí a z PS KardioTech 15 žádostí. Výbor žádosti odsouhlasil, se žadateli se spojí sekretariát a budou sepsány standardní smlouvy a to na částku 1000,-EUR s nutností podání vyúčtování do 7-mi dnů od skončení akce.

 

6. Sympozium ČASR, Ostrava
Uskuteční se v listopadu 2018 v hotelu Clarion v Ostravě. Financování je zajištěno, program v přípravě. Webové stránky akce budou spuštěny od 1.6.2018.

 

7. Sympozium ČAIK 2018, Hradec Králové
J. Šťásek informoval o organizačních i programových přípravách sympozia.

 

8. Zhodnocení Sympozia PS CHVSV

D. Marek prezentoval výboru výsledky Sympozia PS CHVSV, které se konalo 22.-23.2.2018 v Hradci Králové. Hodnotil jako velmi úspěšné po odborné i ekonomické stránce. Účast byla 200 účastnků.

 

9. Žádost prof. B. Ošťádala o podporu Sympózia experimentální
Prof.Ošťádal výbor ČKS o finanční podporu akce 13th Meeting of France – New EU Members: New Frontiers in Cardiovascular Research, která se má uskutečnit ve dnech 11. - 14. 11. 2018 v Praze; organizátorem je Fyziologický ústav Akademie věd České Republiky.  Jedná se o konferenci experimentálních a klinických kardiologů nových členských zemí EU a Francie, která si za dobu své existence našla pevné místo mezi odbornou kardiologickou veřejností zúčastněných států. Výbor odsouhlasil částku 50.000,-Kč

 

10. Zkrácené verze guidelines EHRA NOAC Practical Guidelines a Synkopy 2018
R. Čihák definoval autorský kolektiv pro synkopy – J. Kautzner, P. Neužil, V. Doupal a pro NOAC – R. Čihák, M. Táborský, L. Haman.

 

11. Různé:

a) M. Táborský informoval výbor o ekonomickém výsledku ČKS za rok 2017.

b) M. Táborský připomenul výboru, že v r. 2019 bude výročí 90. let ČKS a prezentoval návrh přípravy publikace k tomuto výročí.

 

11. Noví členové

Řádní – lékaři:
MUDr. Ján Barčák, Frýdek-Místek
MUDr. Jiří Dokoupil, Hradec Králové
MVDr. Michaela Popková, Praha
MUDr. Pavla Vojtěchová, Jihlava
MUDr. Michaela Šnejdrlová, Praha
MUDr. Miloš Špalek, Ostrava

 

Řádní – nelékaři:
Ing. Eliška Blaschová, Brno
Bc. Martina Marková, Praha
Ing. Jakub Štoček, Praha

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne6.5.2018 od 13.00hod v Brně.


Zapsali: Iva Pavézková, Miloš Táborský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost