Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 25. listopadu 2005 v Praze

Přítomni: Prof. M. Aschermann, prof. J. Hradec, doc. V. Chaloupka, doc. L. Špinarová, dr. J. Bytešník, dr. L. Groch, prof. A. Linhart, doc. I. Málek, prof. H. Rosolová, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vojáček, prof. P. Widimský, dr. M. Želízko
Přizváni: Předsedové pracovních skupin ČKS, z nichž přítomni doc. J. Popelová, dr. P. Jansa

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny úkoly vyplývající ze zápisu byly splněny a zápis byl schválen.

II. Kardiologické dny na Homolce 2005 – zhodnocení
Prof. Aschermann vyjádřil spokojenost s vyšší účastí (270 účastníků) než v předchozích letech a pochvalu nad organizací dr. M. Táborského. Výbor vyjádřil i spokojenost nad odborným programem. Organizátorům dr. M. Táborskému a dr. J. Pavlovské výbor odsouhlasil finanční odměnu.

III. XIV. výroční sjezd ČKS 2006 – stav příprav
Pí L. Klímová, organizační sekretářka sjezdu, informovala výbor o stavu příprav. Od 1. listopadu funguje on-line registrační systém jako jediná možnost přihlášky na sjezd. K dnešnímu dni je přihlášeno 115 osob a 9 firem. V přípravě je smlouva s generálním sponzorem firmou Sanofi-Aventis. Dalšími významnými sponzory jsou firmy Medtronic, Krka (registrační systém, VIP club, kavárna), Zentiva (sjezdové prostory, sjezdové noviny), Servier (batohy, bloky, tužky), MSD (obědy pro účastníky), Pfizer (technické vybavení, internetový koutek).
Dále jsou k podpisu připraveny smlouvy s BVV Brno a.s. na pronájmy ploch a sálů. K dispozici bude nový sál v pavilonu E. Na začátku listopadu bylo všem členům ČKS a loňským účastníkům rozesláno I. oznámení.
Co se týká doprovodného kulturního programu, v nabídce pro rok 2006 bude divadelní představení „Golden Broadway“ v Městském divadle Brno a dále Koncert duchovní hudby v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Brně na Mendlově náměstí. Cena za 1 vstupenku je 400 Kč. V úterý 9. května se uskuteční také tradiční Gala večer v hotelu Voroněž, cena vstupenky je 300 Kč. Vstupenky na každou akci je možné si objednat přes on-line registrační systém.
Udělení čestných členství se bude projednávat na příští schůzi výboru, prof. Aschermann připraví ve spolupráci s doc. Chaloupkou návrh nových čestných členů.

IV. Stanovy ČKS
Prof. Aschermann před časem vyzval členy výboru ČKS k prostudování stanov ČKS a k zaslání připomínek. Ke schválení nových stanov může dojít pouze na Valné hromadě, před tímto schválením musí být nové stanovy nejméně 3 měsíce uveřejněny na webových stránkách ČKS. Prof. Hradec apeloval na změnu formulace členství ČKS z důvodu placení členských poplatků do ESC za každého člena ČKS.

V. Národní kardiovaskulární program
Prof. Aschermann vyzval členy výboru, aby své připomínky zaslali emailem nejpozději do konce prosince, prof. Aschermann všechny připomínky zpracuje a následně rozešle návrh nového NKP všem členům výboru k připomínkování. Návrh pak prof. Aschermann předloží na lednové schůzi výboru.

VI. Webové stránky ČKS
Správce webové stránky ČKS p. Pavel Klímek se sešel s prof. Aschermannem a předložil několik nových návrhů jak stránky vylepšit. Vznikne zde nové diskusní fórum, které bude po zalogování přístupné pouze pro členy výboru a sekretariát. Zde bude možné v kratším čase řešit otázky spojené s provozem ČKS. Dále jsou v přípravě „pacientské stránky“ a také anglická verze webových stránek ČKS. O posouzení toho, co bude přeloženo do anglického jazyka, byl požádán doc. Chaloupka. Dr. Želízko vyzval především ke stále aktualizaci webu, která by sloužila především členům ČKS.

VII. Kapesní guidelines ČKS
Výbor odsouhlasil vydání českých kapesních guidelines, vydavatelem bude společnost Medica Publishing, v zastoupení dr. Skalkové. Kapesní guidelines by vytvořili jejich vlastní autoři, koordinátorem pšech kapesních guidelines bude prof. J. Špinar. V kapesních guidelines ČKS nebude povolena žádná reklama.
ČKS bude i nadále vydávat nová či inovovat starší „velká“ guidelines – pro rok 2006 je návrh uveden níže.

VIII. Lázně
Prof. Hradec obdržel od předsedy oborové komise pro kardiologii ČLK prof. Čerbáka stávající vyhlášku o lázeňské péči s žádostí od dr. Klímovičové z ČLK o vyjádření. Prof. Hradec považuje tuto vyhlášku za zcela zastaralou a nevhodnou. Prof. Hradec také obdržel od výboru PS Kardiovaskulární rehabilitace návrhy nových registračních listů ústavní následné lázeňské rehabilitace. Navrhnul a výbor ČKS schválil, aby místo úprav zastaralé vyhlášky MZ o lázeňské léčbě byly ČLK doporučeny po malých opravách tyto nové registrační listy. Vědecké sekretářce VR ČLK Dr. Klimovičové odešle předseda Oborové komise pro kardiologii prof. Čerbák

IX. Nákup služebního vozu ČKS
Výbor ČKS odsouhlasil nákup nového služebního vozu značky Škoda Octavia. Maximální výše pořizovací ceny byla stanovena na 600 tis. Kč.

X. Různé:

 1. Dohoda o pracovní činnosti – p. Jana Tichá – výbor odsouhlasil přijmutí paní Tiché k administrativní spolupráci na výročním sjezdu ČKS
 2. Sekretářka prof. Aschermanna – výbor odsouhlasil zaměstnání nové sekretářky prof. Aschermanna, úvazek 0,2
 3. Inovace guidelines v roce 2006 – prof. Hradec předložil návrh která guidelines inovovat:
  • Kardiovaskulární rehabilitace - autorský kolektiv: Chaloupka V. – vedoucí, Špinarová L., Siegelová J., Karel I., Leisser J., Vaněk P., Skalická H. – autorský kolektiv schválen výborem ČKS, jako oponenti byli stanoveni Špác J. a Juráň F.
  • Chlopenní a vrozené srdeční vady – autorský kolektiv: Popelová J., Benešová M., Krupička J., Brtko J., Čerbák R., Marek J. – autorský kolektiv schválen výborem ČKS, jako oponenti byli stanoveni Frídl P. a Koudelková E.
  • Diagnostika a léčba chronického srdečního selhání – autorský kolektiv: Špinar J., Málek I., Hradec J., Špác J., Lupínek P., Vítovec J., Špinarová L. – autorský kolektiv schválen výborem ČKS, jako oponenti byli stanoveni Linhart A. a Vojáček J.
   Prof. Aschermann navrhl vytvoření nových guidelines kardiopulmonární resuscitace. Zde by byla nutná spolupráce řady jiných společnostía nebudou proto zatím vytvářena. Dále prof. Aschermann navrhl inovaci guidelines „Plicní arteriální hypertenze“, tato otázka bude projednávána na lednové schůzi výboru.
 4. Subkonta PS - Doc. L. Špinarová oslovila předsedy všech PS s otázkou, zda mají zájem o zřízení finančních subkont PS. Zatím doc. Špinarová obdržela odpovědi pouze od tří předsedů, všechny odezvy byly záporné. I přes to, pokud bude mít nějaká PS o zřízení subkonta zájem, bude jí v účetnictví ČKS zřízeno.
 5. Echodny 2005 – Doc. L. Špinarová informovala o průběhu akce Echodny 2005 PS Echokardiografie. V letošním roce skončily Echodny se ziskem, organizátorce MUDr. V. Stojové byla odsouhlasena odměna.
 6. Euro Heart Survey – Doc. L. Špinarová byla oslovena národním koordinátorem EHS prof. R. Čerbákem a informovala o ukončení studie Heart Failure II. Výbor ČKS jednotlivým pracovištím odsouhlasil vyplacení odměny v celkový výši 100 tis. Kč. Dále byla ukončena studie PCI, na tuto studii výbor odsouhlasil zúčastněným pracovištím vyplacení odměny v celkové výši 418 tis. Kč.
 7. Prof. P. Widimský informoval o změně jednoho odstavce v národním vzdělávacím programu v oboru kardiologie. Výbor tuto změnu odsouhlasil, na MZ ČR bude odeslán informující dopis.
 8. ČKS podepsala smlouvu s MedProGo na vydávání časopisu Cor et Vasa. MedProGo převzala společnost Praha Pubslishing, která Cor et Vasa vydávala doposud.
 9. Alpe-Adria Cardiology Meeting 2008 – ČKS se přihlásila k pořádání Alpe-Adria CM v roce 2008 v ČR (2006 – Slovinsko, 2007 – San Marino). Termín bude stanoven poté, co bude známo datum výročního sjezdu ČKS v roce 2008. Zodpovědné osoby byli stanoveni prof. R. Čerbák, prof. J. Hradec a prof. J. Špinar.

XI. Noví členové
Petra Janotová, Vsetín
MUDr. Petr Jehlička, Plzeň
MUDr. Jiří Knot, Praha
MUDr. Radovan Maryško, Turnov
MUDr. Pavel Sábl, ml, Semily
Karel Semerád, Praha
MUDr. Kateřina Bartáková, Havířov
Iva Kabeláčová, Vsetín
MUDr. Veronika Štofirová, Jablonec nad Nisou
MUDr. Ondřej Dostál, Teplice
MUDr. Patrik Roučka, Plzeň
MUDr. Jana Braunová, Přeštice
MUDr. Tereza Horká, Šumperk
MUDr. Pavel Mikulenčák, Slušovice
MUDr. Jan Kaňovský, Brno
MUDr. Pavla Balcárková, Brno
MUDr. Ján Beniač, Semily
MUDr. Václav Hanák, Olomouc
MUDr. Štěpán Havránek, Praha
MUDr. Jan Krupička, Praha
MUDr. Iva Kociánová, Praha
MUDr. Jiří Karásek, Praha
MUDr. Leona Pávková, Osová Bítýška
MUDr. Filip Roháč, Praha
MUDr. Dita Nováková, České Budějovice

Příští schůze se uskuteční dne 24. ledna 2006 od 14,00 hod v Brně, v kanceláři sekretariátu ČKS (Pekařská 72).

Zapsali: L. Buchtová, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost