Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 23. listopadu 2006 v Praze

Přítomni: M. Aschermann, V. Chaloupka, H. Rosolová, J. Hradec, A. Linhart, M. Želízko, L. Groch, I. Málek, L. Špinarová, J. Bytešník, V. Rozsíval
Přizváni: předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni: P. Tax, L. Berka, H. Skalická, J. Vítovec, P. Jansa, M. Táborský
L. Klímová – organizační výbor sjezdu
Omluveni: J. Vojáček, O. Lang

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny úkoly, vyplývající z říjnové schůze, byly splněny a zápis byl schválen.

II. Co ret Vasa
Výbor ČKS se znovu zabýval situací časopisu Cor et Vasa. Pro následující období čtyř roků bude připraven program postgraduálně zaměřených souhrnných článků. Tyto články by ve čtyřletém cyklu měli pokrýt celou problematiku kardiologie. Výbor ČKS vyzývá všechny české kardiology k aktivní spolupráci na obsahu časopisu Cor et Vasa.

III. XV.výroční sjezd ČKS, 13 – 16.5.2007
L. Klímová seznámila členy výboru s přípravami kardiologického kongresu – od 1.listopadu byl spuštěn registrační on-line systém, který je letos poprvé i v anglické verzi. Přihlášeno je doposud 22 osob a 3 firmy. Připraveny jsou sponzorské smlouvy s generálními sponzory sjezdu – Sanofi Aventis a Medtronic. Do konce roku budou také podepsány smlouvy s Veletrhy Brno. Všem členům ČKS + účastníkům letošního sjezdu (cca 4000 osob) bylo 20.listopadu odesláno poštou I. oznámení o sjezdu. Prozatím potvrzeni tito hlavní sponzoři: Teva, Krka, MSD, Zentiva. Další jsou v jednání.
Vkládání odborných časopisů a ostatních materiálů do kongresových tašek – výbor rozhodl, že vyjma Cor et Vasa s abstrakty sjezdu NEBUDOU do kongresových tašek vkládány žádné časopisy ani jiné materiály (firemní pozvánky atd.). U registrace budou připraveny stoly a boxy, kde bude možné tyto materiály vystavit, aby si je mohli volně účastníci sjezdu vzít.
Doc. Chaloupka apeloval na organizační výbor sjezdu co nejrychlejší dohodnutí podmínek (inzertních, technických) pro vydávání Sjezdových novin.
Zahraniční hosté – oficiálně byli pozváni dr. Mintz, dr. Khandheria a dr. Kearney. Dr. Kearney bude přednášet v bloku společně s prof. P. Widimským a prof. Staňkem, dr. Mintz a dr. Khandheria v hodinovém bloku. Doc. Chaloupka dále informoval o dalších zahraničních řečnících, kteří budou přednášet v blocích pracovních skupin: dr. Sitbon – v rámci PS Plicní cirkulace, prof. Klein – PS Arytmie a trvalá kardiostimulace, dr. Berebi – PS Chlopenní a vrozené srdeční vady.
Prof. Aschermann navrhl připravit opět Sympozium ČKS, tentokráte na téma Pediatrická kardiologie. Předběžně již domluveno s prof. Šamánkem. Výbor souhlasí.

IV. Různé:

  1. Euroaspire III – prof. Rosolová, koordinátorka Euro Heart Survey, požádala výbor o navýšení odměny pro studii Euroaspire III o 100 tis. Kč, tzn. na celkových 300 tis. Kč. Výbor souhlasí. Technicky bude částka vyplacena jako domácí grant ČKS.
  2. Prof. Aschermann informoval o dalších jednáních s vedením časopisu Reflex týkajících se vydání speciální kardiologické přílohy tohoto časopisu. Prozatím nebylo definitivně odsouhlaseno.
  3. Dr. Želízko upozornil na nutnost sjednotit jednotlivé databáze členů pracovních skupin s centrální databázi členů společnosti – nefunguje vzájemné propojení a jednotlivé databáze tedy neodpovídají skutečnosti. Dle informace p. Klímové se připravuje správa všech databází na webu, která problém vyřeší.
  4. Dr. Tax tlumočil žádost organizátorů echokardiografického kurzu „Echocardiography in Congenital Heart Disease and New Technique Images“, který se uskuteční v říjnu 2007 v Praze o odbornou záštitu ČKS nad touto akcí. Výbor souhlasí.
  5. Dr. Skalická a prof. Linhart informovali o iniciativě PS Echokardiografie směrem k vytvoření bakalářského studia pro techniky v echokardiografii. ČKS by měla vyvinout iniciativu směrem k MZ s cílem zapsání profese technika do seznamu uznávaných zdravotnických profesí.

V. Noví členové ČKS
MUDr. David Alan, Praha 5
MUDr. Marián Felšöci, Brno
MUDr. Hana Ferdinandyová, Opava
MUDr. Edita Hrnčířová, Kladno
MUDr. Jiřina Hurychová, Ústí nad Orlicí
Lubomír Ledvinka, Přibyslav
MUDr. Mária Mikešová, Praha2
MUDr. Silvie Mokošová, Ostrava
MUDr. Omran Nedal, Trutnov
Petr Polášek, Kelowna
MUDr. Martin Rychtařík, České Budějovice
MUDr. Jana Scheeová, Vítkovice
Bc. Libor Staněk, Praha 4
MUDr. Marek Šramko, Praha 5
MUDr. Zdeněk Vavera, Třebechovice
MUDr. Jana Kopčíková, Prešov

Zapsali: I. Kraicigerová, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost