Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 22. listopadu 2007 v Praze

Přítomni: prof. M. Aschermann, doc. V. Chaloupka, prof. J. Hradec, prof. H. Rosolová, prof. J. Vojáček, dr. V. Rozsíval, prof. A. Linhart, dr. L. Groch, prof. L. Špinarová, doc. I. Málek, dr. M. Želízko
Přizváni: dr. P. Janský, předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni: prof. J. Kautzner, dr. J. Leso, dr. O. Lang, dr. P. Jansa
Omluveni: prof. P. Widimský, dr. J. Bytešník

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny body zápisu říjnové schůze byly splněny a zápis byl schválen.

II. Spolupráce s lékařskou akademií
Lékařská akademie má zájem, aby ČKS byla spolupracující organizací na kongresu Lékařské akademie. ČKS by měla zajistit odbornou část kongresu, přednášející a přednášky. Výbor ČKS Nepovažuje za vhodné organizovat další kongres ve vypjaté termínové situaci a proto žádost LA odmítl.

III. Jednání s ČLK o sdílených kódech kardiologických a angiologických intervencí
Dr. Želízko informoval o předchozích jednáních na ČLK a přislíbil, že dalšího jednání se zase zúčastní.

IV. Výroční sjezd ČKS 2008
L. Klímová informovala o průběhu příprav výročního sjezdu: od 1.listopadu 2007 je spuštěn registrační systém ČKS, který je rozšířený o správu členství v ČKS. Bylo rozesláno první oznámení všem členům a účastníkům sjezdu ČKS. Termín pro aktivní účast – zaslání abstrakt - je 14.1.2008. Smluvní cena s Brněnským výstavištěm bude stejná jako v loňském roce. Bude změněn posterový sál a sesterská sekce bude přesunuta do kongresového centra. Firma Medtronic požádala o zvážení možnosti potisku jmenovek jejich logem ze zadní strany. Výbor odsouhlasil, že na zadní straně jmenovek budou natisknuta loga obou hlavních sponzorů. Program v neděli bude v Divadle na provázku, v pondělí Gala večer. Aktivní účast potvrdila řada předsedů národních společností: Maďarska, Rakouska, Španělska, Turecka, Polska a Řecka. V pavilonu A1 bude mít společný stánek ČKS a Evropská kardiologická společnost. Byl potvrzen termín sjezdu ČKS na rok 2009, 10.-13.5.2009. Sdružení pacientů s plicní hypertenzí poslalo žádost o udělení volné plochy zdarma. Výbor tuto žádost odsouhlasil.
Doc. Chaloupka informoval o přípravách odborného programu: Navrátilovu přednášku bude mít prof. Pirk, Herlesovu prof. Semrád, Luklovu prof. Kvasnička. Budou následovat zahraniční přednášky, které budou mít prof. Hamet, prof. Lideritz. Sympozium ČKS bude v Rotundě a bude ho mít buď Společnost pro aterosklerosu, nebo Česká internistická společnost (podle dohody s prof. Češkou).

V. Registr ALERT-CZ
Dr. Janský informoval o přípravách pro zahájení dlouhodobého projektu registru ALERT-CZ. Požádal výbor ČKS o souhlas se spoluprací ČKS a záštitou nad tímto registrem. Uvedl možnosti, jak by ČKS mohla na tomto registru spolupracovat. Výbor se přiklonil k možnosti, že ČKS nad registrem poskytne pouze záštitu, organizace bude v režii autorů projektu.

VI. Financování registrů
Prof. Linhart vypracoval podrobné finanční náklady na provoz registru. Také uvedl všechny náležitosti, které by se měly při financování dodržovat. Výbor odsouhlasil na financování registrů částku 1,2 mil. Způsob rozdělení a podmínky budou určeny na příští schůzi výboru ČKS.

VII. Nominace ČKS do voleb ESC
Prof. Widimský sestavil předběžný návrh na nominaci ČKS do voleb ESC a předložil výboru. Definitivní návrh bude na EKS odeslán do 15.12.2007.

VIII. Různé

  1. Prof. Aschermann obdržel žádost z pracoviště nukleární medicíny z Vysočan o udělení souhlasu o provádění vybraných výkonů nukleární kardiologie. Pracovní skupina nukleární kardiologie již žádost projednala a tuto žádost doporučuje.
  2. Prof. Vojáček, jako organizátor Dne mladých kardiologů pro rok 2008 oznámil výboru datum této akce. Bude to 13.6.2008, termín pro aktivní účast je 30.4.2008.
  3. Prof. Vojáček požádal výbor o souhlas se zahájením jednání o náhradě perkutánní aortální chlopně ve spolupráci s kardiocentrem v Hradci Králové. Výbor žádost prozatím nedoporučil.

IX. Noví členové ČKS
MUDr. Martina Hrošová, Ostrava
MUDr. Marianna Šaffová, Dlhé Klčovo, SR
Mgr. Hana Neumannová, Praha
MUDr. Tomáš Lazarák, Pardubice
MUDr. Ondřej Moravec, Olomouc
MUDr. Baštová Kateřina, Pelhřimov
MUDr. Martin Štefánek, Bratislava, SR
MUDr. Tylová Lucie, Praha
MUDr. Slabý Kryštof, Praha
Monika Žofčáková, Brno
MUDr. Slavka Kučerová, Praha
MUDr. Pavla Bradáčová, Praha
MUDr. Poloková Karin, Brno
MUDr. Sattran Tomáš, České Budějovice
MUDr. Alexander Klabník, Zuberec, SR
Ladislava Vostruhová, Hradec Králové
MUDr. Zdeněk Matušek, Havířov
Bc. Jana Schmidtová, Žilina, SR
Monika Večerková, Studénka
Drahomíra Koudelková, Brno
MUDr. Vladimír Vyskočil, Brno

Příští schůze výboru se uskuteční dne 22.1.2008 v Brně.

Zapsali: I. Kraicigerová, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost