Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 22. ledna 2008 v Brně

Přítomni: prof. M. Aschermann, doc. V. Chaloupka, prof. J. Hradec, prof. J. Vojáček, dr. V. Rozsíval, prof. A. Linhart, dr. L. Groch, prof. L. Špinarová, doc. I. Málek, prof. P. Widimský, dr. J. Bytešník
Přizváni: JUDr. L. Prudil, mgr. J. Kadeřávková, prof. V. Staněk, M. Overstreet, K. Pfauserová, Z. Řanda, M. Fischer, dále předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni: prof. J. Kautzner, dr. J. Leso, dr. P. Kala, dr. M. Brtko, prof. J. Vítovec, dr. O. Reich
Omluveni: prof. H. Rosolová, dr. M. Želízko

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny body zápisu listopadové schůze výboru ČKS byly splněny a zápis byl schválen.

II. Cor et Vasa
Dr. Prudil informoval výbor ČKS o možnostech odstoupení od smlouvy s vydavatelem dříve, než ke konci roku 2008. Prof. Aschermann a prof. Petr Widimský vypracovali podmínky pro výběr nového vydavatele. Dr. Prudil podmínky upraví a předloží výboru co nejdříve. Na nového vydavatele bude vypsáno výběrové řízení, budou osloveni možní známí vydavatelé, výběrové řízení bude zveřejněno spolu s podmínkami na webových stránkách ČKS a v CeV.

III. Výroční sjezd ČKS 2008
Prof. Vítovec informoval výbor ČKS o organizačních přípravách sjezdu: Byly podepsány smlouvy s Výstavištěm a sponzory, kteří budou sponzorovat gala večer a slavnostní zahájení. Je objednáno 15 firemních sympozií, přihlášeno 27 firem, mezi stánky bude letos poprvé společný stánek ČKS a Evropské kardiologické společnosti. Ke dnešnímu dni je přihlášeno 690 osob, z toho 344 aktivních a 346 pasivních. zasláno 402 abstrakt a 5 vyzvaných bloků pracovních skupin. V současné době probíhá recenzní řízení. Jsou již obsazeny oba nedělní večery – divadlo Husa na Provázku, Moravské sklepy. Z ubytovacích kapacit jsou již obsazeny hotely Austerlitz a Voroněž. Bylo posláno oficiální pozvání slavnostním řečníkům. V bloku EKS svoji účast potvrdili profesoři Noč ze Slovinska, Salvador ze Španělska, Erol z Turecka, Huber z Rakouska, Forster z Maďarska.
Doc. Chaloupka informoval výbor ČKS o programových přípravách sjezdu: předsedové pracovních skupin přihlásili své bloky, u některých bude nutná časová úprava.

IV. Prezentace projektu Prevence KVO u školních dětí – Zdravé srdce 2007
Prof. Aschermann informoval výbor ČKS o vývoji projektu Zdravé srdce 2007. Proběhla jednání s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství. Hlavním partnerem je firma Servier, se kterou byla podepsána smlouva o finanční podpoře projektu. Byl prezentován internetový portál, který bude funkční od února 2008, maketa časopisu, který bude vydáván a distribuován do škol od dubna 2008, pokud bude zajištěno nezávislé financování sponzory. Cílem je dlouhodobé působení na děti základních středních škol ve věku 11–15 roků – snaha o ovlivnění stravovacích návyků, kouření, obezity, TK, diabetes mellitus a sportovních aktivit. Prof. Aschermann požádal výbor o souhlas v pokračování projektu, výbor souhlasí.

V. Volby do výboru ČKS
Ve dnech 17. a 18. 1.2008 byly rozeslány dopisy a hlasovací lístky do voleb výboru pro období 2008-2011. Termín zpětného zaslání hlasovacích lístků je stanoven na 10.2.2008. Poté se sejde volební komise, sečte hlasy a bude realizováno druhé kolo voleb.

VI. Volby do výboru EKS
Prof. Aschermann obdržel e-mail z Evropské kardiologické společnosti, aby navrhl za ČKS 3 delegáty pro volbu presidenta-elect EKS. Budou jimi prof. M. Aschermann, prof. J. Hradec, doc. V. Chaloupka.

VII. Financování registrů
Prof. Linhart sestavil podmínky pro podporu českých registrů. Zadavatelem i majitelem intelektuálního vlastnictví by byla ČKS. Také by schvalovala, jak se získanými daty zacházet a komu je poskytovat. Na příští schůzi výboru ČKS připraví prof. Linhart finální verzi tohoto dokumentu.

VIII. Plán výdajů ČKS na rok 2008
Prof. Špinarová sestavila plán výdajů ČKS na rok 2008, který bude také uveřejněn na webových stránkách ČKS a v Cor et Vasa.

IX. Den mladých kardiologů 2008
Prof. Vojáček informoval výbor, že jsou již uveřejněné informace na webových stránkách.

X. Granty ČKS – určení oponentů přihlášeným grantovým prokjetům

 • Domácí:
  MUDr. Petr Lokaj, FN Brno – oponent dr. J. Bytešník
  MUDr. Milan Sepši, FN Brno – oponent prof. J. Kautzner
  MUDr. Pavel Jansa, Praha (registr REPLY) – oponent doc. I. Málek
 • Zahraniční: MUDr. Pavol Tomašov, FN Motol, Praha – oponent prof. M. Aschermann
 • ROCHE: MUDr. Vladimír Tuka, VFN Praha – oponent prof. L. Špinarová

XI. Různé

 1. Prof. Aschermann obdržel od prof. Špinara žádost o souhlas s postavením stánku na výročním sjezdu 2008 zdarma, v rámci grantu dr. Musila. Výbor jeho žádost odsouhlasil.
 2. Výbor ČKS stanovil program bloku HOTLINES pro výroční sjezd 2008
  • Studie CORD – prof. Špinar
  • Studie HEAVEN – Dr. Kovárník
  • Studie PRAGUE 8 – prof. Widimský
  • Zdravé srdce 2007 – prof. Aschermann
  • EUROASPIRE – prof. Rosolová
 3. Prof. Aschermann obdržel žádost od České angiologické společnosti, aby ČKS měla odborný blok na jejich výročním sjezdu. Výbor žádost odsouhlasil.
 4. Prof. Aschermann obdržel žádost od společnosti Medica, ordinace odborných lékařů o souhlasné stanovisko pro vykazování kódu výkonu „ambulantní monitorování krevního tlaku“. Výbor žádost odsouhlasil.
 5. Výbor obdržel závěrečnou zprávu grantu dr. Kubánka. Prof. Aschermann požádal prof. Hradce, aby se k ní za výbor vyjádřil.
 6. Prof. Aschermann požádal výbor o souhlas s pozlacením medaile prof. Libenského. Významným českým kardiologům bude udělována Zlatá mediale prof. Libenského. Výbor žádost odsouhlasil.
 7. Doc. Chaloupka obdržel žádost od společnosti Solvay Pharma o použití loga ČKS na jejich akci. Výbor žádost zamítl, s tím, že na firemní akce se logo ČKS poskytovat nebude.

XII. Noví členové
Jiří Hlas, Olomouc
MUDr. Robert Ševčík, Hradec Králové
Iveta Slouková, Pardubice
MUDr. Luboš Kraus, Nový Jičín
Bc. Veronika Vokálová, Hradec Králové
MUDr. Jakub Vranka, Písek
Martin Chalupský, Nové Město na Moravě
MUDr. Petr Ježil, Chomutov
MUDr. Miroslav Pernický, Bratislava, SR
MUDr. Helena Podroužková, Brno
MUDr. Martin Pešl, Brno
MUDr. Martin Kleissner, Praha
MUDr. Zdeňka Holubcová, Český Dub
Libuše Elblová, Brno
MUDr. Richard Milkovič, Turnov
MUDr. Romaniv Severyn, Praha
Luboš Kraus, Nový Jičín
MUDr. Mikuláš Mészáros, Ostrava
MUDr. Erika Kačerová, Hovorny
Ing. Jaroslav Lapáček, Praha
Eva Kopčilová, Kroměříž
MUDr. Irena Dohnalová, Brno
MUDr. David Břečka, Ostrava
Iveta Porkertová, Neštěmice
MUDr. Roman Štípal, Brno
MUDr. Anton Škuril, Praha
MUDr. Jitka Tesařová, Konstantinovy Lázně
Regina Raputová, Brno
Jiří Kopecký, Šumperk
MUDr. Jan Bajorek, Olomouc
MUDr. Jana Davídková, České Budějovice
MUDr. Juraj Fecik, Spišská Nová Ves, SR
MUDr. Jan Pospíšil, Plzeň

Příští schůze výboru se uskuteční dne 4. 3. 2008 v Praze.

Zapsali: I. Kraicigerová, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost