Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 21. 3. 2017 v Praze

Přítomni: M. Táborský, A. Linhart, P. Widimský, J. Janoušek, J. Šťásek, R. Rokyta, R. Čihák, P. Ošťádal, M. Želízko, M. Fiala, P. Kala, M. Aschermann

Předsedové PS a asociací, členové revizní komise: J. Bělohlávek, H. Skalická, J. Honěk, M. Mates, T. Paleček, P. Janský, Z. Fingrová

Omluveni: E. Sovová, J. Doležel, P. Neužil, M. Hutyra

 

1. Schválení zápisu z minulé schůze výboru ČKS

Zápis z lednové schůze výboru ČKS byl výborem jednomyslně schválen.

 

2. Odborný program XXV. výročního sjezdu ČKS s mezinárodní účastí

 1. Linhart prezentoval finální verzi programu XXV. výročního sjezdu ČKS s mezinárodní účastí. Byla snaha vyhovět všem předsedům PS a asociací. Výbor program sjezdu odsouhlasil.

 

3. Přehled mezinárodních účastníků sjezdu

R. Tichá komunikuje se všemi pozvanými zahraničními hosty, logistika zajištěna.

 

4. Zpráva organizačního výboru sjezdu

Všem aktivním účastníkům (přednášejícím, předsedajícím) bylo odesláno na začátku března e-mailové potvrzení jejich účasti. Program v on-line podobě je zveřejněn a průběžně aktualizován na webu sjezdu + webu ČKS, do pdf bude převeden příští týden, kdy budou dodány poslední chybějící programy satelitních sympozií (Amgen, Cardion). Na MedicalMedTech podána žádost o akreditaci akce. V tuto chvíli je objednáno o cca 200 m2 více výstavní plochy. Stánek Czech Heart bude umístěn opět v pavilonu A1, pro laickou veřejnost na Mendlově náměstí (v provozu 9.5.) – propagace České kardiologické společnosti. Personální provoz stánků zajistí kliniky prof. Špinara a prof. Součka. Nutné doplnit, zda budou probíhat Hands-on sekce a kdo je bude zajišťovat. Firemních sympozií zařazeno letos 26, počet vyzvaných bloků + bloků volných sdělení je 98.

 

5. Přehled aktivit výboru ČKS

Schůze výboru ČKS se uskuteční v 11.30hod dne 7.5.2017. Členská schůze (dříve Valná hromada) č. I bude v neděli 7.5. od 11,00 hod (Rotunda), pokud se nesejde nadpoloviční většina všech členů ČKS, tak se koná Členská schůze č. II v 17,45 hod. Slavnostní večeře bude v neděli 7.5. od cca 20,30 hod, kongresový sál hotelu Holiday Inn (pozor, nebude to v restauraci hotelu, jak bylo zvykem). Kardioběh J. Tomana, úterý 9.5. od 6,45 hod, před pavilonem A1. Pracovní oběd s prof. Baxem, úterý 9.5. od 11,00 hod v salonku Holiday Inn. Gala večer ČKS, 9.5. od 20,00 hod, hotel Voroněž. Prohlídka vily Tugendhat, středa 10.5. ve 13,30 hod

 

6. České kardiologické dny 2017

Z důvodu obsazenosti hotelu Diplomat je nutné přesunout místo konání ČKD. I. Pavézková poptávala možné hotely v Praze, kde by šlo uspořádat ČKD a kde by to vyhovovalo i kapacitně. Výbor odsouhlasil místo konání Top Hotel a termín 20.-21.11. 2017. Předseda programového výboru bude A. Linhart.

 

7. Závěry společné schůze SOR a AK

P. Widimský informoval o průběhu schůze SOR a AK, která se uskutečnila dne 21.3.2017 v kanceláři ČKS Praha. Výbor hlasoval, že obor kardiologie musí být pětiletý. Výbor dále hlasoval o dvou variantách:

1. Nebude se vytvářet žádný nový nástavbový obor a ČKS vyjádří souhlas s tím, aby se kardiolog mohl stát kardioangiologem, dětským kardiologem a intenzivním lékařem.

2. Navrhnou se tři základní obory – intervenční kardioangiologii, arytmologii a akutní kardiologii.

Výsledek hlasování byl se stejným počtem hlasů, 9 : 9, rozhodl tedy hlas předsedy, M. Táborského, který zvolil variantu 2.

 

8. Cestovní grant ČKS pro mladé kardiology na ESC Kongres 2017

J. Honěk informoval výbor: přišlo 52 aplikací z 13-ti pracovišť, 25 registrací poskytne ESC zdarma. Pouze jedna žádost byla odmítnuta z důvodu nízkého hodnocení. Celá skupina mladých lékařů pojede na kongres na účet ČKS a hrazeno bude ze sponzorských darů od firem. Výbor souhlasí.

 

9. Výjezdní zasedání PS Kardio 35

Téma tohoto zasedání je Sportovní kardiologie, náhlá srdeční smrt. Akce se uskuteční ve dnech 26-28. 5. 2017, VS UK Albeř (Česká Kanada). Rozpočet je 50-80 tis. Kč (osloveni sponzoři: Medtronic, Astra Zeneca, Pfizer)

Program:

 • Prof. Veselka - Srdce a sport
 • Prof. Táborský - Kontroverze v náhlé srdeční smrti
 • Prof. Linhart - Možnosti a limitace zobrazovacích metod u sportovců
 • Dr. Honěk - EKG screening u sportovců 
 • ICD workshop
 • Následovat bude Doprovodný sportovní program.

10. Expertní skupina sportovní kardiologie

 1. Linhart informoval výbor ČKS o jednání Expertní skupiny sportovní kardiologie. Cílem je vytvoření doporučených standardů, které by měla ČKS ve vztahu ke sportovní medicíně hájit. Bude probíhat spolupráce se Společností sportovního lékařství. Zápis ze jednání bude po schválení vyvěšen na webu ČKS.

 

11. Spring Meeting 2017

Zúčastnili se M. Táborský a A. Linhart. Představení akčního plánu ESC 2017-2018. Prosba o propagaci sjezdu v Barceloně – weby národních společností. Představen význam regulatorních autorit pro organizaci sjezdů – zejména MedTech Europe. Transformace přímé platby za lékaře do edukačních/cestovních grantů. Kandidát UEMS: ČKS + LK – navrhnou

 

12. Rhythm meet

První mezinárodní edukační akce pro mladé elektrofyziology endorsovaná EHRA. Zúčastnilo se 50 účastníků ze 4 zemí. Podpora národních organizací včetně ČKS. Pro rok 2018 je předpoklad pořádání v ČR

 

13. Blok ČKS na sjezdu ČIS

Připraví A. Linhart.

 

14. Informace o prodeji kanceláře v Brně

Dne 7. března byla podepsána s realitní kanceláří Svoboda&Williams, na jejichž webu byly nabízeny dosavadní prostory na Pekařské ul. k prodeji, rezervační smlouva, dle které bude do konce dubna realizován prodej nemovitosti za částku 6 mil. Kč – výbor hlasoval o prodeji stávající kanceláře a souhlasí.

V danou chvíli došlo k převzetí nových prostor v Campus Rezidence, v notářské úschově je uložena částka 7 mil. Kč, která bude vyplacena po zapsání bytu na KN.

 

15. Různé

 1. Tisková konference ČKS k XXV. Výročnímu sjezdu ČKS – proběhne dne 2.5.2017 v centru Prahy od 10.00hod. Přesné místo bude upřesněno později.
 2. Cor et Vasa – M. Aschermann informoval o přípravě budoucích čísel časopisu. Číslo 2 je již hotové a další jsou v přípravě.
 3. ICD Centrum MN Ostrava – opětovné projednání žádosti – výbor si stojí za svým stanoviskem. Hlasování proběhlo po obdržení informace o žádosti regulérním způsobem a stanovisko výboru je nezvratné. Hlasování bylo regulérní, dle platných stanov a je platné. Závěr bude opětovně zaslán všem plátcům zdravotní péče

 

16. Noví členové

Řádní lékaři

 • MUDr. Veronika Kociánová, Praha
 • MUDr. Šimon Macháček, Praha
 • MUDr. Radka Světlíková, Plzeň

Řádní nelékaři

 • Ing. Jaroslav Král, Radnice
 • Ing. Kateřina Novotná, Chrast
 • Ing. Daniel Pešek, Praha
 • Ing. Nela Tobiášová, Brno
 • Ing. Tomáš Vaculík, Praha
 • Bc. Zdeněk Řídel, Praha
 • Eva Szonowská, Karviná

Zahraniční

 • MUDr. Katarína Koščová, Praha

Ukončení členství na vl. žádost

 • MUDr. Jana Czinerová, Praha

 

Příští schůze výboru ČKS se uskuteční dne 7.5.2017 od 13.00 hod v Brně, v hotelu Holiday Inn.

Zapsali: Iva Pavézková, Miloš Táborský

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost