Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 16. října 2007 v Praze

Přítomni: prof. H. Rosolová, doc. I. Málek, prof. J. Vojáček, prof. L. Špinarová, dr. L. Groch, prof. M. Aschermann, prof. P. Widimský, dr. M. Želízko, dr. J. Bytešník, prof. A. Linhart
Přizváni: předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni: dr. M. Brtko, prof. J. Vítovec, prof. J. Kautzner, dr. H. Skalická, dr. P. Jansa
Omluveni: doc. V. Chaloupka, prof. J. Hradec, dr. V. Rozsíval

I. Kontrola zápisu z minulé schůze
Všechny body zápisu zářijové schůze byly splněny a zápis byl schválen. Prof. P. Widimský poděkoval výboru ČKS za důvěru a podporu při kandidatuře na presidenta ESC. Prof. Aschermann informoval výbor, že Výroční sjezd byl posunut od soboty 24.5.2008 do úterka 27.5.2008.

II. Kardiologické dny 2007
Prof. Aschermann informoval o stavu příprav na Kardiologické dny Na Homolce 2007. Vše je již kompletně zajištěno, organizačně i finančně.

III. Dny dětských kardiologů 2008 – Poděbrady
ČKS se ujme pořádání akce dětských kardiologů, odbornou záštitu dále poskytují Společnost pro aterosklerosu, pracovní skupina dětských kardiologů a Lázně Poděbrady a.s. Datum konání je 11.-13.1.2008 v Poděbradech. Přípravný výbor tvoří prof. Šamánek, prof. Aschermann, prof. Hradec, prof. Češka, prof. Ošťádal, prof. Poledne. Finančně je akce zajištěna prostřednictvím sponzora.

IV. Výroční sjezd ČKS 2008
Prof. Vítovec informoval o stavu příprav na Výroční sjezd ČKS 2008. Generálními sponzory budou firmy Sanofi-Aventis a Medtronic. Firma Servier bude opět sponzorovat kongresové tašky. Slavnostní přednášku bude mít nastupující nový předseda ČKS doc. V. Chaloupka. Prof. Vítovec navrhl některé změny ve využití kongresových sálů tak, aby jejich obsazenost byla opět lepší než v roce letošním, změny byly přijaty a budou v roce 2008 realizovány.
Slavnostní zahájení sjezdu bude v sobotu 24.5.2008, následuje vystoupení Marcela Bárty. Další kulturní program nabídne řadu akcí: návštěvu vinných sklepů v Hustopečích, divadla Husa na provázku a další. V pondělí 26.5.2008 ráno bude 5. ročník Kardioběhu Jiřího Tomana, tradiční Gala večer v hotelu Voroněž, vystoupí Jazzband Milana Svobody, dále Zuzana Norissová, která vyhlásí vítěze Kardioběhu, Jam and Bazar a sestry Havelkovy. Od 1.listopadu 2007 bude spuštěn registrační systém na webových stránkách ČKS. První oznámení bude během několika dnů vytištěno a rozesláno všem členům ČKS. Probíhá příprava pozvánek pro zahraniční hosty, jeden blok bude věnován přednáškám členů výboru EKS.

V. Čestná členství ČKS
Výbor odhlasoval, že čestná členství budou uděleny prof. J. Pirkovi, prof. J. Kvasničkovi, prof. B. Semrádovi, prof. V. Víškovi, prof. K. Zemanovi a prim MUDr.. J. Oškerovi.

VI. Udělení medaile Libenského 2008
Výbor odhlasoval, že v roce 2008 budou uděleny dvě medaile profesora Libenského. Laureáti pro rok 2008 jsou prof. P. Bravený a prof. V. Staněk.

VII. Finance Euro Heart Survey a domácích registrů
Prof. Špinarová informovala o dosavadním financování EuroHeart Survey a dala ke zvážení, zda by nebylo vhodnější podporovat registry národní. Výbor ČKS odsouhlasil, že v tomto roce se dokončí financování běžících evropských registrů. O podpoře registrů národních bude výbor ještě jednat, prof. Linhart připraví prezentaci registru AHEAD, který je již provozován a bude připraven návrh projektů dalších registrů s návrhem toho, jak mají být finančně podporovány (nejspíše formou grantových projektů ČKS).

VIII. Různé

 1. Výbor odsouhlasil, že paní Ludmila Klímová bude od listopadu 2007 ve funkci vedoucí sekretariátu ČKS.
 2. Prof. Aschermann obdržel dopis od Ministerstva zdravotnictví, které vyhlásilo výběrové řízení na postupování ústavní péče pro území Moravskoslezského kraje na základě návrhu Hutnické zdravotní pojišťovny Za ČKS se jednání účastní prof. J. Widimský mladší a prof. R. Češka (oba souhlasí).
 3. Prof. Aschermann obdržel žádost od Centra výzkumu chorob srdce a cév o poskytnutí odborné záštity nad akcí Mendel symposium II: Genes and the Heart. Výbor tuto žádost odsouhlasil.
 4. Prof. Aschermann obdržel žádost od dr. Neckáře o cestovní stipendium na mezinárodní kongres Experimental Biology 2008. Výbor tuto žádost zamítl z důvodu, že zmíněná akce není v seznamu doporučovaných akcí ČKS.
 5. Prof. Aschermann obdržel žádost od dr. Sedláčka na cestovní stipendium na kongres AHA 2007, na kongresu má aktivní účast, žádost byla výborem schválena.
 6. Dr. Jansa prezentoval názor pracovní skupiny Plicní cirkulace o koncepci péče pacientů s plicní hypertenzí v ČR.
 7. Prof. Aschermann informoval o dopisu z Rady vědeckých společností
 8. Dr. H. Skalická informovala o průběhu jednání na ČLK ohledně ultrazvukových přístrojů. Další jednání proběhnou v listopadu.
 9. Prof. Kautzner informoval o žádosti firmy Solin Group, aby ČKS měla odbornou záštitu nad jejich odbornou akcí, která se bude konat 28.2.-1.3.2008. Firma také požádala, aby prostřednictvím ČKS mohla zažádat o EBAC body, žádost byla odsouhlasena.
 10. Dr. Želízko informoval o jednání vědecké rady, na kterém bude projednávaná žádost ČKS ohledně sdílení výkonů u obecnějších typů angiografií a PTA. Jednání proběhne 18.10.2007. Výbor pověřil účastí na toto jednání dr. Želízka a dr. Kalu.
 11. Dr. Želízko předložil výboru návrh Národních radiologických standardů ke schválení.
 12. Výbor ČKS projednával vznik nové pracovní skupiny Zobrazovací metody v kardiologii, která by byla sloučena s pracovní skupinou nukleární kardiologie. Na následující schůzi výboru bude přizván předseda PS Nukleární kardiologie, dr. Kamínek.
 13. Dr. Brtko informoval o sjezdu Slovenské kardiologické společnosti, na kterém měla blok ČKS pracovní skupina Chlopenní a vrozené srdeční vady.
 14. Dr. Jansa informoval o přípravách II. Symposia pracovní skupiny Plicní cirkulace. Symposium proběhne ve Špindlerově Mlýně v lednu 2008.
 15. O jednání na schůzi výboru ČKS požádal dr. P. Jebavý ohledně žádosti o možnosti implantace ICD na pracovišti nemocnice na Bulovce. Prof. Kautzner, jako předseda PS Arytmie a trvalá KS objasnil stanovisko pracovní skupiny a vysvětlil důvody zamítnutí. Výbor podpořil rozhodnutí pracovní skupiny a prof. Aschermann napíše za výbor ČKS dopis dr. Jebavému o stanovisku ČKS.

IX. Noví členové
MUDr. Viera Ambrovičová, Levice, SR
MUDr. Jana Mikulová, Miličín
MUDr. Tatiana Rybnikárová, Sládkovičovo, SR
Ivan Hrůza, Praha 6
Kateřina Pfauserová, Praha 1
Veronika Sedláková, Kladno
MUDr. Vojtěch Novotný, Pardubice
MUDr. Daniel Foldyna, Ivančice
MUDr. Zdeněk Velička, Jablonec nad Nisou
MUDr. Jana Píšová, Hradec Králové
MUDr. Alena Kadlečková, Kutná Hora
MUDr. Pavel Podanský, Litoměřice
MUDr. Tatiana Slezáková, Rimavská Sobota, SR
MUDr. Roman Tytl, Plzeň
MUDr. Martin Baumgartner, Poděbrady
MUDr. Klára Hájková, Týn nad Vltavou
MUDr. Martina Pelikánová, Praha 1
MUDr. Petr Hanák, Ostrava

Příští schůze výboru se uskuteční dne 22.11.2007 v Praze.

Zapsali: I. Kraicigerová, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost