Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 13. května 2009 v Brně

Přítomni: Prof. M. Aschermann, doc. V. Chaloupka, prof. L. Špinarová, prof. A. Linhart, doc. M. Táborský, prof. P. Widimský, prof. J. Vítovec, dr. H. Skalická, dr. L. Groch, dr. J. Bytešník
Přizvání: JUDr. L. Prudil (právní zástupce ČKS), prof. J. Špinar
Omluveni: dr. F. Toušek, prof. J. Kautzner, dr. J. Škovránek

I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČKS
Všechny úkoly vyplývající z minulé schůze byly splněny a zápis byl schválen.

II. Zhodnocení Sjezdu – první dojmy
Doc. Chaloupka poděkoval p. Klímové a sl. Kraicigerové, celému výboru a všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě sjezdu 2009.
Odborná i organizační úroveň byla, dle názoru členů výboru i účastníků sjezdu, velmi dobrá. Výbor konstatoval, že by se pro příští roky mělo vyřešit časové umístění Valné hromady, protože účast na ní je velmi malá.
Zprávu ze sjezdu pošle do 6.čísla Cor et Vasa předseda programového a organizačního výboru, prof. Špinar. Prof. Vítovec pošle zprávu z Kardioběhu Jiřího Tomana a prof. Aschermann osloví předsedy pracovních skupin, aby napsali své dojmy ze sjezdu.

III. Český kardiovaskulární vzdělávací institut (ČKVI)
Na schůzi byl přizván JUDr. Prudil, který připravil Stanovy ČKVI a informoval výbor o dalších přípravách při vzniku tohoto institutu. Prof. Widimský požádal výbor o schválení stanov ČKVI – výbor odsouhlasil.

IV. Různé

 1. Doc. Chaloupku oslovila prof. Cífková ohledně Heart SCORE, který je připraven Evropskou kardiologickou společností v české verzi. Jedná se o elektronickou a interaktivní verzi tabulek rizika SCORE. Tento systém stanoví celkové kardiovaskulární riziko a umožňuje archivaci a update dat. Pokud výbor vyjádří souhlas, je nutné s ESC podepsat smlouvu a zaplatit 7000,-EUR. Na příští schůzi výboru bude přizvána prof. Cífková k upřesnění uvedených informací.
 2. Prof. Aschermann informoval výbor o přípravách akce Plicní cirkulace 2010, která probíhá ve spolupráci s pracovní skupinou Plicní cirkulace a bude se konat v termínu 2.-5.6.2010 v Praze.
 3. Prof. Aschermann informoval výbor společnosti o přípravách čísel CeV do konce roku. Dále požádal o vyjádření výboru k nabídce od firmy Solen na zakoupení recenzního systému – softwaru – v hodnotě 300 tis. Výbor hlasoval: 9 pro – 1 se zdržel. Nákup byl odsouhlasen.
 4. Prof. Linhart informoval výbor společnosti o nabídce firmy Actelion, která by poskytla ČKS 150 tis. na soutěž o nejlepší kasuistiku uveřejněnou v Cor et Vasa.
  Prof. Aschermann umístí informaci o soutěži do CeV. Se společností Actelion bude domluvena právní forma převodu peněz.
 5. Doc. Táborský připraví na červnovou schůzi výboru podklady ke Kardiologickým dnům 2009.
 6. Přišly dvě žádosti o granty:
  • MUDr. Šmíd – oponent prof. Vítovec
  • MUDr. Štěrbáková – oponent prof. Linhart

Příští schůze se uskuteční dne 30. června 2009 v Praze, od 14,00 hod.

Zapsali: I. Kraicigerová, V. Chaloupka, L.Klímová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost