Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 12. září 2007 v Brně

Přítomni: doc. V. Chaloupka, prof. J. Hradec, dr. V. Rozsíval, prof. J. Vojáček, dr. J. Bytešník, doc. I. Málek, prof. L. Špinarová, prof. H. Rosolová
Přizváni: předsedové pracovních skupin, z nichž přítomni: dr. M. Brtko, prof. J. Kautzner
Omluveni: prof. P. Widimský, dr. M. Želízko, prof. M. Aschermann, prof. A. Linhart, dr. L. Groch

I. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČKS
Všechny body ze zápisu červnové schůze byly splněny a zápis byl schválen.

II. Dopis ČKS na podporu prof. Widimského – kandidatura na presidenta EKS
Výbor ČKS rozhodl, že jednoznačně podpoří kandidaturu prof. P. Widimského na presidenta Evropské kardiologické společnosti.

III. Reference o aktivitách na kongresu EKS ve Vídni
Prof. Hradec informoval o schůzi UEMS ve Vídni, které se zúčastnil. Informoval o Alpe-Adria, které se bude v roce 2008 konat ve Slovinsku v Portoroži 5.-7. června. Výbor rozhodl, že ČKS finančně podpoří pouze ty lékaře, kteří budou mít na této akci aktivní účast.

IV. Program Kardiologických dnů na Homolce
Doc. Chaloupka prezentoval zprávu dr. Táborského o průběhu příprav Kardiologických dnů. Je podepsaná smlouva s firmou Johnson and Johnson, která jako v loňském roce přispěje formou daru. Někteří přednášející doposud neuvedli své stanovisko, je třeba dořešit.

V. Jmenování programového a organizačního výboru pro Sjezd ČKS v Brně 2008
Celkovou organizaci opět povede p. L. Klímová, předsedou programového výboru bude doc. V. Chaloupka a předsedou organizačního výboru bude prof. J. Vítovec.

VI. Návrh na změnu termínu Sjezdu ČKS 2008
Prof. Vítovec navrhl změnu termínu Sjezdu 2008, který by měl být posunutý o jeden den, tzn. od soboty 24.5. do úterka 27.5. 2008, z důvodu větší účasti. Výbor odsouhlasil, že p. Klímová zjistí, zda budou volné ubytovací kapacity v příslušných hotelích, pokud ano, sjezd bude o tento jeden den posunut.
Doc. Chaloupka upozornil, že je třeba dořešit výši registračních poplatků pro sestry, protože se zúčastnila i řada nekardiologických sester a účastní se pouze z důvodu, že sbírají kredity. Výbor odhlasoval, že registrační poplatek se navýší, pro lékaře bude1000,-Kč a pro sestry 800,-Kč. Výbor ČKS souhlasí aby by jako zahraniční host byl pozván prof. Pavel Hamet z USA.. Doc. Chaloupka požádal výbor, aby do příští schůze navrhli dalšího zahraničního přednášejícího. Prof. Rosolová osloví prof. Rydena. Prof. Kautzner přislíbil, že osloví dr. Camma, případně někoho jiného.

VII. Různé

 1. Doc. Chaloupka obdržel žádost od dr. Skalické o možnost zastupovat výbor ČKS na jednání týkajících se kategorizace ultrazvukového vyšetření. Výbor rozhodl, že sl. Kraicigerová napíše pověřovací dopis pro dr. H. Skalickou a dr. L. Berku.
 2. Doc. Chaloupka obdržel žádost od dr. Kaly o schválení udělení loga pro pracovní skupinu intervenční kardiologie. Výbor nesouhlasil, aby si jednotlivé pracovní skupiny pořizovaly svá vlastní loga, protože nejsou samostatnými právními subjekty. Doporučil, aby PS používaly logo ČKS.
 3. Prof. Vojáček a pracovní skupina akutní kardiologie vypracovali návrh na funkční licenci pro akutní kardiologii. Sl. Kraicigerová napíše dopis prof. Čerbákovi, , že výbor ČKS doporučuje ponechat dosavadní licence a rozšířit o licenci akutní kardiologie.
 4. Výbor obdržel žádost od dr. Škulce, který má domácí grant ČKS, o převedení peněz na jiný projekt. Výbor tuto žádost zamítl.
 5. Výbor obdržel žádost od dr. Konvičky, který žádá výbor o udělení funkční licence. Sl. Kraicigerová napíše dopis, kde mu sdělí, aby se obrátil na školitele.
 6. Výbor ČKS obdržel žádost od dr. Šikulové o souhlas k provozování výkonu TK Holter. Sl. Kraicigerová napíše odpověď, aby se dr. Šikulová obrátila na Českou internistickou společnost.
 7. Prof. Hradec informoval o Doporučení pro chirurgickou léčbu těžké obezity a navrhl publikaci těchto doporučení v Cor et Vasa. Výbor jeho návrh projednal a odsouhlasil. O komentář k těmto guidelines, který bude publikován ve stejném čísle Cor et Vasa bude požádán obezitolog MUDr. Petr Sucharda.
 8. Dr. Brtko informoval, že za PS chlopenní a vrozené srdeční vady již byl vypracován blok na kongres Slovenské kardiologické společnosti.
 9. Prof. Hradec informoval výbor o žádosti ze SUKL, aby ČKS navrhla poradní tým, který bude při jednáních zastupovat kardiologii . Byli navrženi prof. J. Vojáček, prof. J. Bultas, prof. P. Gregor, prof. J. Hradec, prof. J. Vítovec.
 10. Prof. Rosolová informovala o Euro Hearth Survey. Vyjádřila názor, že tato studie ztratila smysl a navrhla, aby ji dál ČKS nepodporovala.ČKS by měla podpořit spíše Národní registry.
 11. Doc. Chaloupka prezentoval žádost mgr. Kadeřávkové, aby jmenoval někoho, kdo napíše zprávu z kongresu EKS ve Vídni do Cor et Vasa. Prof. Aschermann oslovil e-mailem všechny členy výboru se žádostí o příspěvky do 10.10.2007.

VIII. Noví členové
MUDr. Tatina Haňová, Vranov, SR
MUDr. Peter Wohlfahrt, Praha
MUDr. Pavel Folwarczny, Český Těšín
Martina Hrazdírová, Vyškov
Šárka Šamanská, Benešov u Prahy
MUDr. Milan Dragula, Martin, SR
MUDr. Vojtěch Novotný, Pardubice
MUDr. Veronika Plocová, Liberec
MUDr. Jana Davídková, České Budějovice
MUDr. Kamil Sedláček, Pardubice

Příští schůze se uskuteční dne 16. 10. 2007 v Praze od 14.00 hod.

Zapsali: I. Kraicigerová, M. Aschermann

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost