Zápis ze schůze PS IKA konané dne 6. 1. 2005 v IKEM, Praha

Přítomni: Dr. Želízko, prof. Vojáček, Dr. Kala, Dr. Formánek, Dr. Tax, Dr. Holm, Dr. Horák, Dr. Mates, Dr. Varvařovský, Dr. Hlinomaz
Omluveni: Prof. Widimský, Dr. Štípal, Dr. Rozsíval
Hosté: Dr. Boček, Dr. Jebavý

Výroční kardiologický sjezd BRNO 2005 - návrh programu pracovní sekce
Široce diskutován návrh programu, který připravuje PS. Vycházeno z požadavku organizárorů, že program pracovních skupin má mít postgraduální, převážně přehledový charakter. PS IKA navrhuje následující bloky:

  1. Hlavní blok: Stenty vylčující léky (Drug eluting stents - DES), 90 minut
  2. Symposium pracovní skupiny: Nekoronární intervence, 60 minut
  3. Debata pro a proti: Autotransplantace kmenových buněk v léčbě ICHS, 45 minut
  4. Přehledový blok: AIM komplikovaný vývojem kardiogenního šoku, 90 minut
  5. Praktické problémy v kardiologii : 120 minut
    a. Část I. Farmakoterapie akutního koronárního syndromu
    b. Část II. Problémy a komplikace antiagregační a antikoagulační léčby

INTERCATH 2005
schválen návrh programu zaslaný prof.Petrem Widimským bez připomínek k náplni odborného programu. Doporučeno sesterskou sekci přesunout na pátek, nejspíše odpoledne (přihlášeno 16 sdělení - Dr. Holm). Živé přenosy (Dr. Kala) budou v obou dvou hlavních jednacích dnech vždy jeden blok 1,5 hod. Diskutována vhodnost zahrnutí oběda do ceny registrace - rozhodnutí ponecháno na organizátorovi akce.

DES - aktuální informace
V roce 2004 bylo dosaženo dohody mezi zástupci zdravotních pojišťoven a ČKS v problematice DES. Byl vytvořen nový návrh Metodického a indikačního opatření pro implantace lékových stentů (dále jen Metodický list) a dále bylo podepsáno Prohlášení o spolupráci při zajištění efektivní péče pacientům indikovaným ke koronární perkutánní intervenci s použitím koronárního stentu vylučujícího léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění (dále jen Prohlášení o spolupráci), a to jak všemi zdravotními pojišťovnami, tak ČKS. Proces je transparentní a má přispět k objektivizaci efektivity použité moderní léčebné technologie a z historického hlediska jde o proces precedentní a průlomový. Součástí celého projektu je proces sběru dat - formou Evidenčních listů od každého pacienta s implantovaným DES. Proces financování: dosavadní stav jednání (Zástupci zdravotních pojišťoven, Asociace nemocnic ČR a PS IKA při ČKS) předpokládá individuální postup při sjednávání dodatků o úhradě mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami a daným zdravotnickým zařízením. Základním východiskem bude stanovení tzv. nejvyšší objektivní nákupní ceny jak potahovaných (=DES), tak nepotahovaných stentů zdravotními pojišťovnami. V současnosti PS doporučuje vycházet z nového Metodického listu, který by měli vedoucí cath-labů společně s podepsanou Dohodou o spolupráci obrdžet v nejbližších dnech.

Registr PCI
Od 1.1.2005 se podařilo spustit ostrou versi Národního registru kardiovakulárních intervencí (NRKI). Správcem registru je Dr. Ivana Dvorská (e-mail: ivana.dvorska@ksrzis.cz), případné technické problémy registru řešit přímo se správcem registru. Koncepční připomínky k Registru posílejte předsedovi rady registru (Dr. Želízko, e-mail: mize@ikem.cz)

Workshop intervenční kardiologie v roce 2006
Na základě dohody o pořádání pravidelných Workshopů (schvélené minulým výborem) předložil prof. Vojáček předběžný návrh pro rok 2006, vycházející z teoretické možnosti získat finanční prostředky na satelitní přenos. V takové situaci by přicházela varianta mezinárodního workshopu v rozsahu akcí INTERCATH. V případě, že finanční prostředky budou omezené (tj. vázány pouze na domácí sponzory), bude zvážena varianta méně nákladná a komornější. Tento návrh reflektuje časté názory o potřebě menší akce, prakticky zaměřené. Bez ohledu na zvolenou variantu by měly být zachovány obecné principy: kontinuita akce, jednotný termín (duben) a místo konání (Praha) a potřeba neoslabovat akci PS jinými tematicky či časově kolidujícími akcemi. K této diskusi se výbor vrátí na příštích schůzích a definitivní rozhodnutí o rozsahu akce padne po INTECATHU 2005. Nebude se již měnit termín (20.-21. dubna 2006, nejspíše pouze dva jednací dny) ani místo (Praha).

Zapsal: Dr. Želízko

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost