Zápis ze schůze PS IKA konané 9. 5. 2006 v Brně.

Přítomní: Kala, Horák, Hlinomaz, Widimský, Želízko, Rozsíval, Varvařovský, Vojáček, Holm
Nepřítomní: Formánek, Tax, Štípal, Mates

 1. schválen zápis z předchozí mimořádné schůze PS IKA
 2. proběhla volba nového předsedy PS IKA. Před prvním kolem se vzdal případné kandidatury prof. Widimský. V prvním kole zvoleni Kala (6), Horák (1), Holm (1) a Hlinomaz (1). Kandidaturu do druhého kola přijali Kala a Holm. Předsedou PS IKA byl 6 hlasy zvolen MUDr.Petr Kala, Ph.D.
 3. organizací voleb nového výboru PS IKA byli pověřeni již na minulé schůzi Kala, Hlinomaz a Horák
 4. návrh programového bloku na sjezd Slovenské kardiologické společnosti 5.-7.10.2006 v Bratislavě. Předběžně navržena témata Národní registr kardiovaskulárních intervencí (Vojáček, Kala, Želízko), CZECH registr (Widimský), kmenové buňky (Hlinomaz). Termín přihlášek do konce května 2006.
 5. 17.workshop pod záštitou PS IKA bude pořádán invazivní kardiologií FN Hradec Králové. Přesný termín a složení organizačního výboru určí na příští schůzi výboru prof.Vojáček. pro: 9 proti: 0
 6. žádost prof. Vojáčka: schválena obměna angiolinky pro FN Hradec Králové pro: 9 proti: 0
 7. doc.J.Popelová požádala výbor PS IKA o odbornou spolupráci na jarní seminář na téma chlopenní vady a ischemická choroba srdeční (Pardubice) a dále pomoc při zajištění sponzora Výbor tuto aktivitu podporuje a přislíbil spolupráci při hledání sponzora na část finančního pokrytí semináře (částka cca 50 000Kč): pro 9 proti:0
 8. různé: způsob publikace dat z Národního registru kardiovaskulárních intervencí: na příští schůzi budou přizvání zástupci jednotlivých katetrizačních laboratoří a předmětem schůzky bude:
  • zjednodušení seznamu vyplňovaných položek
  • příprava publikace dat z registru do odborného tisku
  • určení datové struktury schůdné k publikování

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost