Zápis z Valné hromady členů ČKS konané dne 1. 5. 2011 v Brně

Přítomno celkem 206 členů ČKS. Jmenovitý seznam viz přiložené prezenční listiny.

 1. Prof. P. Widimský seznámil přítomné členy s návrhem výboru na úpravy stanov ČKS. Výbor návrh připravoval po celý uplynulý rok, poslední měsíc byl návrh k dispozici všem členům na webových stránkách ČKS. Text nových stanov tvoří přílohu tohoto zápisu.
 2. Prof. M. Aschermann přednesl zprávu o činnosti ČKS za období květen 2010 – duben 2011. Zpráva tvoří přílohu tohoto zápisu.
 3. Prof. L. Špinarová prezentovala zprávu o hospodaření ČKS za rok 2010. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
 4. Prof. H. Rosolová přednesla zprávu Revizní komise ČKS a závěry zprávy o nezávislém auditu účetní uzávěrky od profesionální auditorské firmy. Zpráva Revizní komise je přílohou tohoto zápisu.
 5. Prof. A. Linhart za Volební komisi ČKS informoval o složení nového výboru na období 2011 – 2015. Nový výbor bude pracovat v tomto složení Doc. MUDr. Martin Fiala, PhD. Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., Prof. MUDr. Jan Janoušek, PhD., MUDr. Petr Kala, PhD., Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., Doc. MUDr. Jana Popelová, CSc., MUDr. Hana Skalická, CSc., Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MUDr. František Toušek, Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., MUDr. Michal Želízko, CSc.
 6. Prof. P. Widimský informoval o novinkách ve specializačním vzdělávání kardiologů.
 7. V diskuzi vystoupila p. Ludmila Klemsová za pracovní skupinu „Ošetřovatelství v kardiologii“ s návrhem na to, aby nelékařští pracovníci (sestry, laboranti, technici) byli řádnými členy ČKS (t.č. jsou mimořádnými členy) a mohli se tak podílet na řízení společnosti. Prof. Aschermann a prof. Widimský prezentovali zamítavé stanovisko výboru k tomuto návrhu s odůvodněním, že ČKS je odbornou lékařskou společností a již tak má velmi liberální stanovy tím, že umožňuje i lékařům bez kardiologické atestace být řádnými členy. V naprosté většině evropských zemí mohou být řádnými členy národních kardiologických společností pouze atestovaní kardiologové. Navíc práva a povinnosti nelékařského personálu v rámci ČKS se liší od práv a povinností lékařů v jediném bodě: nelékaři nemohou být voleni do výboru ČKS.
 8. Žádný jiný diskuzní příspěvek ani dotaz nezazněl.
 9. Výsledky hlasování Valné hromady:
  9.1. Hlasování o návrhu stanov ve znění předloženém výborem (viz bod 1.): pro 136 hlasů, proti 1 hlasů, zdrželo se 7 hlasů. Návrh byl přijat.
  9.2. Hlasování o schválení zprávy o činnosti (viz bod 2.): pro 117 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů. Návrh byl přijat.
  9.3. Hlasování o schválení zprávy o hospodaření (viz bod 3.): pro 140 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů. Návrh byl přijat.
  9.4. Hlasování o schválení zprávy Revizní komise (viz bod 4.): pro 139 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů. Návrh byl přijat.

V Brně 1. 5. 2011


Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC.
Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost