Zápis z první schůze nového výboru ČKS (pro funkční období 2011–2015) konané dne 1. 5. 2011 v Brně

Přítomni: Michael Aschermann (za Cor et Vasa - ex officio), Martin Fiala, Jaromír Hradec, Jan Janoušek, Petr Kala, Josef Kautzner, Jana Popelová, Hana Skalická, Miloš Táborský, František Toušek, Jiří Vítovec, Jan Vojáček, Petr Widimský, Michal Želízko
Omluveni: Václav Chaloupka (čestný místopředseda)
Host: notář JUDr. Michal Voříšek

 1. Prvním bodem jednání byla volba funkcionářů nového výboru. Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., byl zvolen předsedou pro toto funkční období již v květnu 2010. Další funkcionáři byli zvoleni 1.5.2011 takto:
  Vědecký sekretář 2011-15 a statutární zástupce předsedy pro období 2011-13: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC. (Statutárním zástupcem předsedy pro období 2013-15 bude budoucí předseda, volený v květnu 2013.)
  Pokladník: Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC.
  Místopředseda pro vzdělávání a standardy: Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC.
  Místopředseda pro pracovní skupiny: Prof. MUDr. Jan Janoušek, PhD.
  Místopředseda pro otázky úhrad péče: MUDr. Hana Skalická, CSc., FESC.,
  Předseda Organizačního výboru sjezdu ČKS 2012: Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., MBA.
  Členové výboru: MUDr. František Toušek, FESC., Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., FESC., MUDr. Michal Želízko, CSc., Doc. MUDr. Jana Popelová, CSc., Doc. MUDr. Martin Fiala, PhD., MUDr. Petr Kala, PhD., FESC.
  Čestný místopředseda (minulý předseda): Doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc., FESC.
  Ex-officio šéfredaktor Cor et Vasa: Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC.
  Revizní komise: Jindřich Špinar, Ivan Málek, Robert Čihák
  Náhradník: Marian Branny
   
 2. Druhým bodem jednání byla strategie pro přípravu sjezdu ČKS 2012. Výbor jednohlasně zamítl návrh vedení BVV, aby sjezd ČKS v květnu 2012 byl spojen s jinou výstavou medicínské techniky a aby obě akce pořádaly po ekonomicko-administrativní stránce BVV, zatímco ČKS by pořádala pouze odborný program. Výbor ČKS rozhodl, že současná forma sjezdu je úspěšná a proto se nebude měnit. Vedení brněnského výstaviště nabídneme spolupráci pro příští 4 roky (2012-15) za dvou podmínek: (1) bude fixována cena na nižší nebo maximálně letošní úrovni (při stejné nebo vyšší úrovni zajištěných služeb) a (2) v termínu sjezdu ČKS bude výstaviště uzavřeno pro veřejnost a nebudou se v jeho areálu pořádat ani žádné jiné akce související s lékařstvím. Pokud by vedení BVV na tyto dvě podmínky nepřistoupilo, začneme neprodleně jednat o možných jiných lokalitách pro sjezd 2012.

V Brně dne 1.5.2011

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC.,
Předseda ČKS 2011–15

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost