Základní informace

Doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
Centrum zátěžové kardiologie
2. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK
Karlovo náměstí 32
128 08 Praha 2
tel.: + 420 224 966 230
Email: vladimir.tuka@vfn.cz


Sportovní kardiologie, i když takto formálně nenazývaná, má v ČR dlouhou historii. Věnovali se jí jednotliví kardiologové – nadšenci a také pracoviště tělovýchovného lékařství. V posledních letech dochází celosvětově k formalizace a konceptualizaci sportovní kardiologie jako pod-pod oboru kardiologie. V rámci ČKS vznikla před několika lety expertní skupina sportovní kardiologie, která se přetransformovala letos do naší sekce. V rámci České společnosti tělovýchovného lékařství funguje již 2 roky také pracovní skupina sportovní kardiologie.

Množství dat, která o sportujícím srdci víme, narůstá velmi rychle. Zároveň se ale objevují v médiích a mezi sportovci nepřesné až nepravdivé informace, které bohužel nezřídka zaštiťují i „odborné“ instituce. Bohužel i mnoho kardiologů interpretuje nálezy u sportovců optikou běžné nesportující populace a z toho pramení bohužel i mnohá poškození sportovce, kterému se zbytečně zakazuje sport. V rámci naší sekce se snažíme o šíření informací založených na datech a tam, kde data nemáme, tak na opatrném konsenzu.

Zveme Vás ke spolupráci. Přihlásit se můžete v on-line systému ČKS (www.cksonline.cz) přes Váš účet (v záložce Moje členství v PS a Asociacích kliknete na Změnit a potvrdíte zájem o členství v této skupině). Členem sekce může být pouze člen České asociace preventivní kardiologie + aktivní člen v ČKS jako řádný, čestný, nebo mimořádný člen.

Oficiální Twitter účet sekce sportovní kardiologie: @sportkardioCAPK


Soubor typu pdfCentra sportovní kardiologie - kontakty(472,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMediální výstupy z tiskové konference I.(7,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMediální výstupy z tiskové konference II.(2,7 MB)stáhnout

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost