Základní informace

Předseda

 

Prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
2. interní klinika kardiologie a angiologie
Všeobecná fakultní nemocnice
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
tpalec@hotmail.com

Výukový portál ČAKVZM

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé zobrazovacích metod,
připravili jsme výukový e-portál České asociace zobrazovacích metod.

Cílem tohoto portálu je poskytnout zájemcům o zobrazovací metody v kardiologii moderní platformu pro sdílení zajímavých kazuistických nálezů z oblasti všech zobrazovacích metod a publikaci krátkých, prakticky zaměřených přehledů na aktuální témata týkající se kardiovaskulární zobrazovací diagnostiky.

Přejít na Výukový portál ČAKVZM (vyžaduje přihlášení v online systému ČKS).


Dokumenty


Soubor typu docAsociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod - prováděcí předpis 0809(63,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfIndikační kritéria MRI srdce a jejich časový harmonogram - Společné odborné stanovisko České kardiologické společnosti a Radiologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně(191,9 kB)stáhnout

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost