Udělování grantů ČKS

GRANTY ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI PRO OBDOBÍ květen 2019 - květen 2023

Cestovní granty

Odst. 1)    Typy grantů

ČKS může udělovat granty na podporu následujících edukačních aktivit mladých kardiologů:

 1. krátkodobých výjezdů na kongresy ESC (např. Výroční kongres ESC, nebo jejích asociací)
 2. výjezdy na kongresy financované z mimořádných finančních příjmů

Odst. 2)   Podmínky udělení grantů

 1. věk v době podání žádosti £ 35 let
 2. žadatel musí být v době podání žádosti členem ČKS nejméně 2 roky
 3. souhlas vedoucího pracoviště
 4. žadatel může žádat o podporu pouze jednou (netýká se grantů typu b)
 5. žádosti o cestovní podporu je nutno podat nejpozději do února kalendářního roku v němž je výjezd uskutečněn (netýká se grantů typu b)

Odst. 3)   Maximální výše podpory

 1. 40 000 na výjezdy na kongresy ESC
 2. maximální investované prostředky odpovídají nejvýše celkové sumě darů získaných pro dané účely od třetích stran a/nebo 500 000 Kč z prostředků získaných činností společnosti
 3. částka bude čerpána na základě uzavřené smlouvy mezi ČKS a žadatelem, a to po skončení akce po předložení veškerých účtenek, v případě doporučení grantovou komisí je možné udělit žadateli zálohu před samotnou cestou.

 

Granty na podporu tvorby edukačních materiálů

 1. ČKS může udělovat granty na tvorbu edukačních materiálů pro nemocné a tvorbu webových stránek společnosti.
 2. výši a způsobu financování takových projektů rozhoduje ad hoc grantová komise a výbor ČKS.

 

Přidělování grantů

 1. Veškeré náležitosti spojené s granty (včetně hodnocení) provádí 3-členná komise výboru ČKS, která bude pro období 6/2019 – 6/2023 pracovat ve složení: prof. A. Linhart, prof. M. Táborský a prof. M. Hutyra
 2. Konečné udělení grantu schvaluje výbor ČKS

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost