Srdeční selhání


Soubor typu pdfBiomarkery chronického srdečního selhání – Filip Málek, Kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha (917,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfBlokáda systému RAAS v léčbě srdečního selhání – Jiří Vítovec, IKAK LF MU a FN u sv. Anny(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfBradykardizující léky v léčbě srdečního selhání – Jaromír Hradec(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfFibrilace síní u srdečního selhání – doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D., Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno (2,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNové biomarkery u akutního srdečního selhání – MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D., Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice, Brno(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSpánková apnoe a kardiovaskulární onemocnění – MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., IKK FN Brno, ICRC Brno a LF MU Brno(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfStříbrná svatba srdečního selhání a blokády systému RAAS – Jiří Vítovec, LF MU a ICRC FN u sv.Anny(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-MCS) – Richard Rokyta, Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň, LFUK Plzeň(956,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýznam blokády RAAS a postavení blokátorů AT1 receptorů – Jindřich Špinar(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfBlokáda RAAS systému Inhibitory ACE – L. Špinarová(2,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDiuretika 2014 – Jindřich Špinar(4,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfLÉČBA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ – L. Špinarová, Brno(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfTransplantace srdce – Ivan Málek, Klinika kardiologie IKEM, Praha(9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMechanické podpory oběhu – Vojtěch Melenovský, klinika kardiologie IKEM, Praha(8,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfChronické srdeční selhání, Jaromír Hradec, III. interní klinika VFN Praha(13,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMechanické podpory, Jiří Malý, Kardiocentrum IKEM Praha(15,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDiagnostika a léčba chronického srdečního selhání - Filip Málek, Praha (8,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDiuretika a MRA u srdečního selhání - Filip Málek, Nemocnice Na Homolce(3,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfLéčba SRDEČNÍHO SELHÁNÍ 2019 - J. Špinar(4,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfLéky zhoršující srdeční funkci - J. Vítovec(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPATOFZYIOLOGIE A DIAGNOSTIKA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ - J. Špinar, J. Vítovec, L. Špinarová(13,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPatofyziologie srdečního selhání - Radek Pudil, 1.interní kardioangiologická klinika LF UK a FNHradec Králové(6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfTRANSPLANTACE SRDCE INDIKACE - L. Špinarová, I.interní kardio-angiologická klinika, Brno(4,1 MB)stáhnout

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost