Schůze Expertní komise pro VSV v dospělosti, 9.5.2018, Brno

4. schůzka Expertní komise pro VSV v dospělosti, 9.5.2018 Brno, 26. výroční sjezd ČKS

Zúčastnili se: MUDr. Petra Antonová, MBA, Doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc., doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc., MUDr. Tomáš Zatočil, MUDr. Daniela  Žáková

Schůzka se uskutečnila po veřejné prezentaci Doporučených postupů pro organizaci péče o VSV v dospělosti v ČR, která jsou společným výstupem EK VSV.

1. Byl upřesněn termín a místo konání společné jednodenní konference o VSV: 5.10.2018, Motol. Ústně byl předjednán program, který zpracuje a návrh všem rozešle hlavní organizátorka -Petra Antonová (do konce května 2018), aby akce mohla být co nejdříve oznámena širší kardiologické veřejnosti.

2. Krátce se diskutovalo specializované vzdělávání v oblasti VSV. Zatím EK VSV bude pokračovat jen ve stávajících  aktivitách směrem k obecné kardiologické veřejnosti tj. především ve školících akcích (viz 1), přednáškové činnosti na sjezdech apod.

3. Tomáš Zatočil navrhl společné národní projekty center VSV. Jako první pilotní projekt pak databázi těhotenství VSV u TCPC, protože je to téma naprosto aktuální a všechna 3 centra s ním mají již relativně velké zkušenosti. Navrhl vytvořit jednotnou databázi, která by poskytla možnost zpracovat data jako "národní" a srovnat je s nemnoha publikovanými pracemi ve světě. Vzhledem k tomu, že nejvíce těchto pacientek má Jana Popelová, vytvoří tuto databázi ona (do konce října 2018)

4. Byli jsme osloveni prof. Šimkovou (Slovensko) k vybrání kontaktní osoby pro komunikaci s ESC Working Group on Grown Up Congenital Heart Diseases, která mapuje situaci ohledně péče o VSV ve střední a východní Evropě.  Dohodnutou kontaktní osobou je Petra Antonová.

Dne 23.5.2018
zapsal MUDr.Tomáš Zatočil

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost