Různé


Soubor typu pdfPatologické nálezy na srdci při fyzikálním vyšetření – Jaromír Hradec, 3. interní klinika 1. LF UK a Komplexní kardiovaskulární centrum VFN Praha(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfBlokátory vápníkových kanálů – Jiří Vítovec, LF MU a ICRC FN u sv. Anny(734,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfLaboratorní diagnostika v kardiologii – Tomáš Janota, 3. interní klinika, Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDEFEKT SEPTA SÍNÍ – Michael Aschermann, Tomáš Paleček, Martin Hutyra, II. interní klinika VFN a 1.LF UK, Praha, I. interní kardiologická klinika FN Olomouc(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfBETABLOKÁTORY – Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha(890,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSrdce a endokrinní onemocnění – Jaromír Hradec, 3. interní klinika 1. LF UK a Komplexní kardiovaskulární centrum VFN, Praha(2,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSrdce a ledviny – Petr Widimský(8,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRezistentní hypertenze, Aleš Linhart, II. interní klinika VFN, Praha(18,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKlinické studie, Jindřich Špinar, Kardiologická klinika, FN Brno(7,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfOnemocnění periferních tepen - diagnostika a léčba - Debora Karetová, II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN Praha(34,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfArteriální hypertenze - Jiří Widimský, III.Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha(6,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDiabetes mellitus a srdeční onemocnění - Špinar J., Interní kardiologická klinika FNB(8,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSrdeční a cévní problémy v těhotenství - Zuzana Moťovská, Divize akutní kardiologie, III. Interní – kardiologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha(4,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfInfekční endokarditida - R.Rokyta, Kardiologické odd. FN Plzeň, LFUK Plzeň(3,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPéče o kardiaky před nekardiálními operacemi - P. Gregor, KC 3.LF UK a FNKV Praha (1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM - MUDr. Hana Skalická, CSc.(5,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfLaboratorní metody, které potřebuji statim - Jiří Pařenica, Interní kardiologická klinika FN Brno(2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfLékové interakce v kardiologiia základy KV farmakoterapie - Jiří Vítovec(10,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMORTALITA SRDEČNÍCH CHOROB PŘI FARMAKOTERAPII VS. PŘI INTERVENCÍCH ČI OPERACÍCH, Petr Widimský, Kardiocentrum FNKV a 3.LF UK Praha(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNejčastější geneticky podmíněná onemocnění v kardiologii - Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.MUDr. Pavol Tomašov, Ph.D.(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfOnemocnění aorty, Hrudní aorta(13,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSekundární hypertenze: přehled nejčastější formy - J. Widimský jr, Centrum pro hypertenzi, III. Interní klinika VFN a 1. LF UK Praha(5,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSkorovací systémy v kardiologii - Špinar J.(3,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSrdce a metabolická onemocnění - R. Maxian(11 MB)stáhnout
Soubor typu pdfTrauma srdce - JIŘÍ HOLÝ, KARDIOLOGICKÁ KLINIKA MNUL(3,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVrozené srdeční vady a atestace z kardiologie 2019 - Tomáš Zatočil, Daniela Žáková(6,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZátěžové testy v kardiologii - Skalická H.(933,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZátěžová vyšetření v kardiologii - MUDr. Martin Kotrč(5,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVrozené srdeční vady v dospělosti - Jana Rubáčková Popelová, Centrum pro dospělé s vrozenou srdeční vadou Kardiochirurgické odd., Nemocnice Na Homolce, Praha 5(95 MB)stáhnout

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost