Rokitanského den

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na sedmý ročník Rokitanského dne, který se koná 28. března 2013.
Jeho hlavním cílem je propojení nových poznatků výzkumu z oblasti aterotrombózy a jejích komplikací s klinickou praxí, kdy je kladen hlavní důraz na přenos nových poznatků do klinické praxe.
Letošní ročník připomene v úvodní přednášce historii české kardiologie. V odborné části nazvané „jak na to“ se zaměří na oblast rezistentní hypertenze, fibrilace síní, arytmické bouře, kritické končetinové ischemie a na přístup nemocného s hypertrofickou kardiomyopatií. V dalším odborném bloku se bude věnovat otázkám tromboaspirace u akutního infarktu myokardu, užití optické koherenční tomografie, výsledkům katetrových implantací aortální chlopně a novým poznatkům o hypertrofické kardiomyopatii. Třetí odborná sekce bude věnována nejnovějším doporučením Evropské kardiologické společnosti, která se zabývají srdečním selháním, prevencí kardiovaskulárních onemocnění, problematikou diagnostiky a léčby akutních koronárních syndromů a srdečních vad.
Podobně jako v minulých letech bude odborná část probíhat v historických prostorách Tereziánského dvora, které po úspěšné rekonstrukci poskytují moderní zázemí pro naše jednání.
Věříme, že odborná jednání budou stejně užitečná jako v minulých letech, a že setkání předních odborníků a praktických lékařů přispěje k vzájemné výměně zkušeností a k prohloubení vzájemné spolupráce.

Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., FESC, FACC
Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 


Soubor typu pdfRokitanského den, program(203 kB)stáhnout

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost