Rámcový rozpočet ČKS na rok 2019

Výdaje Částka
Investice do odbornosti  
Cor et Vasa - platba Solen Software za implementaci dat z Elsevier do Actavie 220 000,00  
Cor et Vasa - mzda šéfredaktora 360 000,00  
Cor et Vasa - mzda redaktorky 240 000,00  
Cor et Vasa - honoráře překladů 100 000,00  
Grant - nový (dr. Honěk) + rezerva pro 3 granty á max. 300.000 Kč
(dle rozhodnutí GK)
300 000,00  
Registry ČKS 260 000,00  
Podpora aktivní účasti mladých členů ČKS na akcích ČKS nebo ESC - cestovní grant 1 300 000,00  
Ceny pro soutěž "To nejlepší z české kardiologie" 100 000,00  
   
Investice do propagace či mezinárodní spolupráce  
Kongres ESC Paříž 200 000,00  
Členské přípěvky ESC a WHF 220 000,00  
   
Náklady spojené s provozem ČKS a PS  
Výdaje spojené se schůzemi výboru ČKS a výborů PS 50 000,00  
Zaměstnanci ČKS (mzdy + sociální a zdravotní pojištění + fakturace Radka Tichá ) 2 000 000,00  
Právní služby JUDr. Prudil 120 000,00  
Účetní služby  370 000,00  
Telefony (všechny telefony, které hradí ČKS, pevné i mobilní) 90 000,00  
Údržba webových stránek ČKS (www.kardio-cz.cz, www.c-coretvasa.cz, www.cksonline.cz 150 000,00  
Poplatky za obě kanceláře (Praha + Brno, všechny poplatky včetně elektřiny, fondu oprav, atd.) 200 000,00  
Drobné nákupy kanceláře ČKS (vše v ceně pod 40000 Kč) 250 000,00  
Poštovné členům ČKS 30 000,00  
Náklady provozu služebního vozu 120 000,00  
Daň z příjmu právnických osob 1 200 000,00  
   
Náklady celkem 7 880 000,00  
   
Příjmy odhadem  
Cor et Vasa - příjem za reklamu 2 000 000,00  
Zisk ze sjezdu ČKS 7 000 000,00  
Grantová podpora (nad rámec rozpočtu sjezdu) 1 300 000,00  
Členské příspěvky 1 100 000,00  
Příjmy z ostatních akcí (ČKD, akce asociací a PS) 2 000 000,00  
ESC na registry EORP 260 000,00  
   
Příjmy celkem 13 660 000,00  
   
Rozdíl 5 780 000,00  

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost