Rámcový rozpočet ČKS na rok 2016

Výdaje Částka
Investice do odbornosti  
Cor et Vasa - platba Elsevieru 2 727 000
Cor et Vasa - mzda šéfredaktora 360 000
Cor et Vasa - mzda redaktorky 240 000
Cor et Vasa - honoráře překladů 100 000
Granty ČKS - dočerpávání z min.let 150 000
Grant nový 1x150 000 150 000
Registry ČKS 0
Registry ESC (EORP) 0
Podpora aktivní účasti mladých členů ČKS na akcích ČKS nebo ESC - cestovní grant 200 000
Ceny pro soutěž "Mladí kardiologové"  
Ceny pro soutěž "To nejlepší z české kardiologie" 100 000
   
Investice do propagace či mezinárodní spolupráce  
Kongres ESC Řím 200 000
Členské přípěvky ESC a WHF 190 000
   
Náklady spojené s provozem ČKS a PS  
Výdaje spojené se schůzemi výboru ČKS a výborů PS 220 000
Zaměstnanci ČKS (mzdy + sociální a zdravotní pojištění ) 1 800 000
Právní služby JUDr. Prudil 120 000
Účetní služby 130 000
Telefony (všechny telefony, které hradí ČKS, pevné i mobilní) 210 000
Internet (kanceláře, mobilní připojení, údržba webu ČKS) 160 000
Poplatky za obě kanceláře (Praha + Brno, všechny poplatky včetně elektřiny, fondu oprav, atd.) 100 000
Drobné nákupy kanceláře ČKS (vše v ceně pod 40000 Kč) 250 000
Poštovné členům ČKS 30 000
Náklady provozu služebního vozu 70 000
Daň z příjmu právnických osob 1 500 000
Náklady celkem 9 007 000
   
Příjmy odhadem  
Cor et Vasa - příjem od Elsevieru za reklamy 3 500 000
Zisk ze sjezdu ČKS 5 000 000
Členské příspěvky 1 100 000
Příjmy z ostatních akcí (ČKD, akce PS) 800 000
ESC na registry EORP  
Příjmy celkem 10 400 000
   
Rozdíl 1 393 000

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost