Rámcový rozpočet ČKS na rok 2013

Výdaje Částka
Investice do odbornosti  
Cor et Vasa - platba Elsevieru 1 320 000
Cor et Vasa - mzda šéfredaktora 360 000
Cor et Vasa - mzda redaktorky 240 000
Cor et Vasa - honoráře překladů 400 000
Granty ČKS - dočerpávání z min.let 327 000
Grant nový 2 × 150 000 300 000
Registry ČKS 0
Registry ESC (EORP) 0
Podpora aktivní účasti mladých členů ČKS na akcích ČKS nebo ESC 250 000
Ceny pro soutěž "Mladí kardiologové" 60 000
Ceny pro soutěž "To nejlepší z české kardiologie" 100 000
Poplatky za kredity ČLK pro akce ČKS 50 000
   
Investice do propagace či mezinárodní spolupráce  
Kongres ESC Vídeň 0
Členské přípěvky ESC 150 000
Členské příspěvky WHF 70 000
Propagační předměty, kalendáře apod. 0
   
Náklady spojené s provozem ČKS a PS  
Výdaje spojené se schůzemi výboru ČKS a výborů PS 220 000
Zaměstnanci ČKS (mzdy + sociální a zdravotní pojištění ) 1 220 000
Právní služby JUDr. Prudil 50 000
Účetní služby Buchníčkovi 180 000
Telefony (všechny telefony, které hradí ČKS, pevné i mobilní) 300 000
Internet (kanceláře, mobilní připojení, údržba webu ČKS) 100 000
Poplatky za obě kanceláře (Praha + Brno, všechny poplatky včetně elektřiny, fondu oprav, atd.)   100 000
Drobné nákupy kanceláře ČKS (vše v ceně pod 40 000 Kč) 250 000
Poštovné členům ČKS 0
Náklady provozu služebního vozu 50 000
Náklady celkem 6 097 000
   
Příjmy odhadem  
Cor et Vasa - příjem od Elsevieru za reklamy 1 000 000
Zisk ze sjezdu ČKS 5 000 000
Členské příspěvky 1 000 000
Příjmy z ostatních akcí (ČKD, akce PS) 400 000
ESC na registry EORP 0
Příjmy celkem   7 400 000

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost