Rámcový rozpočet ČKS na rok 2010

 1. Domácí granty ČKS:
  Grantové projekty v trvání nejvýše 2 let zaměřené na klinický výzkum v kardiologii
  Maximální finanční podpora ve výši 150 000 Kč ročně
  Celková podpora z grantového fondu do 600 000 Kč ročně (tj. nejvýše 2 nové granty za rok)
  Pro rok 2010 bude udělen maximálně 1 grant.
  Podmínky pro udělení grantu na webových stránkách ČKS
  Výdaje pro rok 2010 150 000 Kč + běžící nedočerpané granty
   
 2. Podpora českých registrů
  Česká kardiologická společnost podporuje program vytváření českých registrů. Výbor ČKS podpoří již 5 schválených registrů z roku 2008, celkově částkou 400 000 Kč a určí maximálně 2 nové registry podpořené každý částkou 100 000Kč .
  Pro rok 2010 nebyl přihlášen další registr
  Návrhy je možno zasílat přímo na sekretariát ČKS do konce dubna 2010.
  Výdaje celkem: 400 000 Kč
   
 3. Náklady na prezentaci ČKS na Kongresu ESC ve Stoskholmu 2010
  Vybavení stánku, doplatek za plochu, doprava materiálů, cesta, ubytování a stravné paní Klímové a Pavézkové, účast past-prezidentů ČKS.
  Výdaje celkem: 600 000 Kč
   
 4. Účast mladých kardiologů a kardiologických sester na zahraničních akcích
  Podmínky a doporučené akce, na které ČKS přispěje, jsou na webových stránkách ČKS.
  Výše příspěvku: max.30 000 Kč na osobu pro 15 lidí.
  Výdaje celkem: 450 000 Kč
   
 5. Podpora domácí vzdělávací akce pro mladé kardiology
  Příspěvek na registraci akcí zastřešených ČKS,
  Výdaje celkem: 150 000 Kč.
   
 6. Výdaje členů výborů pracovních skupin v souvislosti se schůzí těchto výborů
  Proplacení cestovného a maximálně 400 Kč na osobu jako občerstvení, maximálně 3x do roka.. Požadavek na zaplacení výdajů je nutné dodat nejvýše 1 měsíc po proběhnutí schůze PS na sekretariát ČKS sl. Kraicigerové.
  Výdaje celkem: 150 000 Kč
   
 7. Platby příspěvků ČKS za členy do European Society of Cardiology a World Heart Federation
  Výdaje celkem: 173 000 Kč
   
 8. Fond rezerv
  Příspěvek ČKS na akce pořádané PS ČKS. Maximální příspěvek na jednu akci na zdanitelný náklad 100 000 Kč, Je nutné předložit vyúčtování pořádané akce výboru ČKS, který rozhodne o schválení.
  Výdaje celkem: maximálně 500 000 Kč
   
 9. Výdaje na založení Českého kardiovaskulárního vzdělávacího institutu
  20 000 Kč
   
 10. Podpora v rámci sjezdu ČKS na ceny soutěže Mladí kardiologové
  Ceny pro vítěze, odměna organizátorům
  Výdaje celkem 60 000 Kč
   
 11. Akce pořádané ČKS nebo PS ČKS, poplatky za udělení kreditů ČLK. 50 000 Kč
  Výdaje celkem 2 703 000 Kč

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost