Rámcový rozpočet ČKS na rok 2009

 1. Domácí granty ČKS
  Grantové projekty v trvání nejvýše 2 let zaměřené na klinický výzkum v kardiologii
  Maximální finanční podpora ve výši 150 000 Kč ročně
  Celková podpora z grantového fondu do 600 000 Kč ročně (tj. nejvýše 2 nové granty za rok)
  Podmínky pro udělení grantu na webových stránkách ČKS
   
  Výdaje pro rok 2009: 300 000 Kč + běžící nedočerpané granty 
   
 2. Podpora českých registrů
  Česká kardiologická společnost podporuje program vytváření českých registrů. Výbor ČKS podpoří již 5 schválených registrů z roku 2008 , celkově částkou 400 000 Kč a určí maximálně 2 nové registry podpořené každý částkou 100 000Kč .
  Návrhy je možno zasílat přímo na sekretariát ČKS do konce března 2009.

  Výdaje celkem: maximálně 600 000 Kč 
   
 3. Náklady na prezentaci ČKS na Kongresu ESC v Barceloně 2009
  vybavení stánku, doplatek za plochu, doprava materiálů, cesta, ubytování a stravné paní Klímové a sl. Kraicigerové, účast past-prezidentů ČKS.
   
  Výdaje celkem: 600 000 Kč 
   
 4. Účast mladých kardiologů a kardiologických sester na zahraničních akcích
  Podmínky a doporučené akce, na které ČKS přispěje, jsou na webových stránkách ČKS.
  Výše příspěvku: max.30 000 Kč na osobu pro 15 lidí.
   
  Výdaje celkem: 450 000 Kč 
   
 5. Podpora domácí vzdělávací akce pro mladé kardiology
  Příspěvek na registraci akcí zastřešených ČKS,

  Výdaje celkem: 150 000 Kč. 
   
 6. Výdaje členů výborů pracovních skupin v souvislosti se schůzí těchto výborů
  Proplacení cestovného a maximálně 400 Kč na osobu jako občerstvení, maximálně 3x do roka.. Požadavek na zaplacení výdajů je nutné dodat nejvýše 1 měsíc po proběhnutí schůze PS na sekretariát ČKS sl. Kraicigerové.

  Výdaje celkem: 150 000 Kč 
   
 7. Platby příspěvků ČKS za členy do European Society of Cardiology
   

  Výdaje celkem: 520 000 Kč 
   
 8. Fond rezerv
  Příspěvek ČKS na akce pořádané PS ČKS. Maximální příspěvek na jednu akci na zdanitelný náklad 50 000 Kč, Je nutné předložit vyúčtování pořádané akce výboru ČKS, který rozhodne o schválení.
   
  Výdaje celkem: maximálně 300 000 Kč 
   
 9. Výdaje na založení Českého kardiovaskulárního vzdělávacího institutu
   
  20 000 Kč 
   
 10. Podpora akce ČKS Den mladých kardiologů
  Ceny pro vítěze, odměna organizátorům
   
  Výdaje celkem: 70 000 Kč 
   
 11. Akce pořádané ČKS nebo PS ČKS, poplatky za udělení kreditů ČLK.
   
  Výdaje celkem: 50 000 Kč

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost