Rámcový rozpočet ČKS na rok 2006

 1. Finanční příspěvek na zahraniční stáž (zahraniční grant)
   

  Výše příspěvku: 300 000 Kč
  Podmínky účasti v soutěži:
  • členství v ČKS
  • věk do 35 let včetně
  • výzkumný projekt kardiologického zaměření realizovaný na zahraničním pracovišti
  • doporučení přednosty tohoto zahraničního pracoviště,že chce projekt s uchazečem řešit,datum zahájení projektu
  • doporučení přednosty mateřského pracoviště uchazeče
  • životopis a seznam publikací uchazeče (podmínkou účasti je minimálně 1 publikace původní vědecké práce v odborném tisku, kde je uchazeč prvním autorem nebo přednáška či poster na Evropském nebo Americkém kardiologickém sjezdu, kde je uchazeč prvním autorem)

Využití stipendia: k pokrytí nákladů na dopravu, bydlení a pobyt uchazeče v zemi, v níž bude projekt řešit
Minimální délka pobytu: 6 měsíců
Maximální délka pobytu: 1 rok

Po návratu je účastník povinen přednést zprávu o výsledcích stáže na sjezdu ČKS nebo na Kardiologickém dni ČKS.
Jako maximum navrženy 3 grantové projekty.

Výdaje celkem: 900 000 Kč 

 1. Finanční příspěvek ČKS na domácí výzkum (domácí grant)
  Česká kardiologická společnost vypisuje grant na domácí vědecký projekt.

  Účelem grantu je poskytnutí prostředků řešiteli na vědecký výzkum v oblasti kardiologie na základě projektu předloženého řešitelem.
  Celková výše finančního plnění ze strany ČKS je 300 000 Kč po celou dobu trvání řešení projektu. V jednotlivých letech pak maximální výše finančního plnění ze strany ČKS může činit 150 000 Kč. Maximální doba řešení je 3 roky. Lhůta počíná běžet podpisem smlouvy.

  Podmínky na navrhovatele grantu:
  • navrhovatel grantu musí být členem ČKS
  • maximální věk navrhovatele je do 35 let

Podmínky na využití peněz ČKS:
Finanční prostředky ČKS jsou určeny především na spotřební materiál, doplňky k přístrojům, opravy přístrojů, cestovné, odbornou literaturu a služby
Finanční prostředky nejsou určeny na mzdy řešitele.

Po ukončení projektu je navrhovatel podat jeho výsledky písemně na sekretariát ČKS a přednést výsledky na Kardiologickém dnu ČKS.
Jako maximum navrženy 3 projekty.

Výdaje celkem 1 000 000 Kč (nyní běží 7 grantů, 3 budou ukončeny v roce 2006) 

 1. 14th Alpe-Adria Cardiology Meeting 2006, Caftat, Chorvatsko
  informace o II. oznámení získáte na sekretariátu ČKS,

  Finanční podpora aktivní účasti 20–30 kardiologů, členů ČKS, max.35 let (v roce 2006)

  Výše příspěvku:pobytové náklady (ubytování + registrační poplatek)
  Společná cesta autobusem bude zajištěna ČKS nebo sponzorským příspěvkem některé firmy.
  Žadatel může zaslat žádost na ČKS až po oznámení programovým výborem, že mu bylo sdělení přijato do programu.
  Další informace lze získat přímo na sekretariátu ČKS u sl. Buchtové

  Výdaje celkem 300 000 Kč 
   
 2. Euro Heart Survey
  Česká kardiologická společnost podporuje program Evropské kardiologické společnosti
  Částkou na rok 600 000 Kč. Celkem 3 projekty po 200 000 Kč. Za 1 pacienta v programu Euro Heart Survey bude řešitelům vyplacena maximálně částka 500 Kč. Programy, které budou zařazeny do Survey upřesní prof.Čerbák, který je národním koordinátorem.

  Výdaje celkem: 600 000 Kč 
   
 3. Nákup služebního vozu

  Nákup služebního vozu Škoda OCTAVIA v maximální částce 600 000 Kč.
  Z této částky se odpočítává částka získaná od pojišťovny za zcizený vůz 343 000 Kč
  (byla získaná již v roce 2005).

  Výdaje celkem: 600 000 Kč 
   
 4. Náklady na prezentaci ČKS na Kongresu ESC v Barceloně 2006
  vybavení stánku,doprava materiálů, cesta, ubytování a stravné paní Klímové a sl. Buchtové.

  Výdaje celkem: 450 000 Kč 
   
 5. Cestovné mladých kardiologů na zahraniční akce
  Podmínky: člen ČKS, věk do 35 let, aktivní účast (jako první autor) na vybrané akce ESC,
  sjezd ACC, AHA a NASPE ( podmínky vydány v časopise Cor et Vasa – příloha Kardio)
  Počet příspěvků: 5
  Výše příspěvku: max. 30 000 Kč. (podle ceny letenek)

  Výdaje celkem: 150 000 Kč

Celkem 4 000 000 Kč

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost