Prezentace z 13. konference PSAK, Karlovy Vary, 6. - 8. 12. 2015

Prezentace z 13. konference


Soubor typu pdfGuidelines KPR (Truhlář A, Hradec Králové) (22,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfGuidelines komorové arytmie a prevence náhlé srdeční smrti (Táborský M, Olomouc)(13,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfGuidelines AKS bez ST elevací (Rokyta R, Plzeň)(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfGuidelines přednemocniční péče o akutní srdeční selhání (Hutyra M, Olomouc)(7,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRegistr akutního srdečního selhání AHEAD - publikované výsledky analýz (Pařenica J, Brno)(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPřechod z JIP do standardní péče a „skrytě“ progredující pacient (Bělohlávek J, Praha)(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPohybové intervence u pacientů s chronickým srdečním selháním (Větrovský T, Praha)(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříprava kardiologa intenzivisty včera, dnes a zítra Janota T (Praha)(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdf Iniciace protidestičkové léčby u pacienta s STE infarktem myokardu (Vojáček J, Hradec Králové)(3,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfStrategie antitrombotické léčby u pacienta s akutním koronárním syndromem na chronické antikoagulační léčbě (Kovárník T, Praha)(576,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMyokarditida (Janota T, Praha)(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu zipPlicní embolie (Rokyta R, Plzeň)(23 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNeinvazivní ventilace (Krüger A, Praha)(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfFarmakoterapie kardiogenního šoku (Pařenica J, Brno)(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUPV - vliv na KV systém (Šrámek V, Brno)(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfTekutiny a vazoaktivní látky v intenzivní péči - which rules to follow (Černý V, Ústí n. Labem)(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRRT a selhávající srdce (Balík M, Praha) (3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfINTERAKTIVNÍ KAZUISTIKY EKG A ZOBRAZOVACÍCH METOD - Kazuistika 3 (Jakl M, Hradec Králové)(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfINTERAKTIVNÍ KAZUISTIKY EKG A ZOBRAZOVACÍCH METOD - Kazuistika 4 (Indra T, Praha)(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfIdarucizumab – specifické antidotum pro dabigatran schváleno! (Kvasnička T, Praha) (1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNové pohledy na radiální přístup u kardiogenního šoku (Bernat I, Plzeň)(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfHLADINY TROPONINŮ U PACIENTŮ SE STABILNÍ ICHS (Daněk J, Praha)(4,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfECHOKARDIOGRAFIE U AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE (Ulman J, Praha)(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZÁVAŽNÉ ARYTMIE V AKUTNÍ FÁZI STEMI V ÉŘE PRIMÁRNÍ PCI – PILOTNÍ DATA (Nováková T, Brno)(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfHODNOTA NATRIURETICKÝCH PEPTIDŮ U PACIENTŮ SE STEMI LÉČENÝCH PRIMÁRNÍ PCI STRATIFIKUJE PACIENTY VHODNÉ K ČASNÉ DIMISI (Pařenica J, Brno)(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfCIRKADIÁNNÍ VARIACE U VZNIKU AKUTNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ (Pavlušová M, Brno)(811,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAKUTNÍ HEMODYNAMICKÉ ZMĚNY PO KOREKCI VÝZNAMNÉ MITRÁLNÍ REGURGITACE POMOCÍ MITRACLIPU (Bednář F, Praha)(987,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVÝSKYT LOKÁLNÍCH KRVÁCIVÝCH A TROMBOTICKÝCH KOMPLIKACÍ U NEMOCNÝCH PO TRANSRADIÁLNÍ PRIMÁRNÍ PCI LÉČENÝCH TŘEMI RŮZNÝMI P2Y12 INHIBITORY (Hromádka M, Plzeň)(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfECMO V KARDIOCENTRU BEZ KARDIOCHIRURGICKÉHO PRACOVIŠTĚ-NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI (Karásek J, Liberec)(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUŽITÍ LUCAS II V RESUSCITACI MIMONEMOCNIČNÍCH ZÁSTAV OBĚHU (Karásek J, Liberec)(3,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMIKROCIRKULACE U PRASEČÍHO MODELU SRDEČNÍ ZÁSTAVY (Krupičková P, Praha)(619,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNEUROMONITORACE KARDIOLOGICKY KRITICKY NEMOCNÝCH PACIENTU (Lavičková Z, Plzeň)(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPOSOUZENÍ BEZPEČNOSTI ELEKTIVNÍ AMBULANTNÍ KARDIOVERZE (Zpěváčková H, Praha)(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu zipFULMINANTNÍ PRŮBĚH MYOKARDITIDY JAKO PŘÍČINA REFRAKTERNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVY - KLÍČOVÉ ASPEKTY LOGISTIKY PŘEDNEMOCNIČNÍ A ČASNÉ NEMOCNIČNÍ PÉČE (Lálová I, Praha)(30,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfEXTRAKORPORÁLNÍ MEMBRÁNOVÁ OXYGENACE V LÉČBĚ TĚŽKÉ INTOXIKACE METOPROLOLEM (Hořánková L, Plzeň)(699,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKVALITA ŽIVOTA U NEMOCNÝCH, LÉČENÝCH SYSTÉMEM ECMO PRO REFRAKTERNÍ KARDIOGENNÍ ŠOK A REFRAKTERNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVU, DLOUHODOBÁ MONITORACE A NAŠE VÝSLEDKY (Hladká P, Praha)(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH ERC PRO RESUSCITACI 2015 (Tůmová P, Plzeň)(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSHRNUTÍ DOPORUČENÍ PRO RESUSCITACI ERC 2015 (Hubatová M, Praha)(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfBRUGADŮV SYNDROM ANEB ZNALOST SESTER EKG (Navrátilová M, Praha)(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNEUROPSYCHICKÁ ZÁTĚŽ SESTER NA JEDNOTKÁCH INTENZIVNÍ PÉČE A STANDARDNÍCH ODDĚLENÍCH (Pavlíčková L, Plzeň)(2,7 MB)stáhnout

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost