MOST 2021 (Mezioborové sympozium nad srdeční tomografií), 19. června 2021, FN Motol, Praha

Termín kurzu: 19. června 2021, FN Motol, Praha
Místo: velká posluchárna ředitelství FN v Motole
Odborný garant: prof. Miloslav Roček, CSc.

Pokud by přetrvávaly restrikce, které by znemožnily fyzické setkání, tak akce bude probíhat 19. června 2021 on-line.

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na letošní Mezioborové setkání nad srdeční tomografií MOST 2021. Program sympózia byl převzat z loňského roku, které v důsledku protiepidemických omezení neproběhlo. Sympózium se bude věnovat standardním i kontroverzním tématům vyšetřování srdce pomocí výpočetní tomografie a magnetické rezonance. S ohledem na i letos aktuálně nepříznivou epidemiologickou situaci byl termín akce přesunut na 19. června 2021 (sobota). Pevně věříme, že bude možné konferenci uspořádat prezenčně. V případě trvajících protiepidemických omezení by akce probíhala ve stejný den on-line. 

Bližší informace o konání sympózia, jeho program a možnost registrace naleznete „zde“

Uhrazené registrační poplatky z minulého roku byly automaticky převedeny na rok letošní. Prosíme, aby se všichni, kteří se budou chtít akce v letošním roce účastnit, znovu zaregistrovali. V případě, že se akce nebudete moci v novém termínu zúčastnit a budete chtít vaši platbu vrátit, prosíme o zpětnou vazbu.

Dovolte nám jménem organizačního výboru popřát Vám pevné zdraví a těšíme se na setkání s Vámi.

Theodor Adla a Martin Pleva
místopředsedové sekcí CT a MRI srdce ČAKVZM

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost