Ischemická choroba srdeční


Soubor typu pdfDiagnostika chronické ICHS – Prof. MUDr. Pavel Gregor, CSc., KC FNKV a 3. LF UK v Praze(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfIndikační kritéria chirurgické revaskularizace myokardu – MUDr. Jan Hlavička, Kardiochirurgická klinika, Kardiocentrum FNKV(6,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfTerapie chronických forem ICHS – Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha(899,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfEpidemiologie a patofyziologie ICHS, Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., Kardiocentrum 3. LF UK a FNKV, Praha(2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZátěžové testy v kardiologii – MUDr. Hana Skalická, CSc., Soukromá kardiologická praxe Praha(966 kB)stáhnout
Soubor typu pdfEpidemiologie ischemické choroby srdeční 2012 – Prof. MUDr. Hana Rosolová, CSc., Centrum preventivní kardiologie, 2. interní klinika UK Praha -LF v Plzni(4,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNekoronární perkutánní intervence, Otázky ke kardiologické atestaci I – Doc. MUDr. Petr Toušek, CSc., III. Interní-kardiologická klinika FNKV a 3. LF UK(860,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAnatomie koronárních cév, patofyziologie koronárního průtoku – MUDr. Petr Kala, MUDr. Petr Lokaj*, Interní kardiologická klinika FN Brno, *Fyziologický ústav LF MU Brno(4,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfBolest na hrudi – Doc. MUDr. Pavel Červinka, CSc., FN Hradec Králové, KZ, a.s., MN v Ústí nad Labem, UJEP Ústí nad Labem(3,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPerkutánní koronární intervence – MUDr. Ivo Bernat, Komplexní kardiovaskulární centrum, Kardiologické oddělení FN a LF UK Plzeň(5,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfFibrinolytická léčba – Prof. MUDr. Richard Rokyta, CSc., Kardiologické odd. KKC FN Plzeň, LFUK Plzeň(3,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMetody nukleární kardiologie – MUDr. Otto Lang, Ph.D., Klinika nukleární medicíny UK 3. LF Praha(8,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfAkutní koronární syndromy - Prof. MUDr. Richard Rokyta, CSc., FN Plzeň(5,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRevaskularizace a chlopenní vady - Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD., II. interní klinika VFN Praha(6,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfAkutní koronární syndromy – Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, CSc., III. interní-kardiologická klinika, 3. LF Univerzity Karlovy & FN Královské Vinohrady, Praha(9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfAntiagregace a Antikoagulace v Kardiologii, Předatestační kurz 4/2019 - Zuzana Moťovská(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfProtidestičková léčba - Zuzana Moťovská, III. interní-kardiologickáklinika, 3. LF Univerzity Karlovy& FN Král. Vinohrady, Praha(729,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAteroskleróza: patogeneze - Michal Vrablík, 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha(7,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDLP pro kardiology - Michal Vrablík, Centrum preventivní kardiologie, III.interní klinika 1. LF UK a VFN Praha(37,3 MB)stáhnout

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost