Intervenční kardiologie


Soubor typu pdfNové možnosti při vyšetřování koronárních tepen – Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD., II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze(6,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSelektivní koronarografie – Marek Hrnčárek, IKEM Praha(3,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPravostranná srdeční katetrizace – Viktor Kočka, Kardiocentrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta UK v Praze(10,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfIntravaskulární ultrazvuk a virtuální histologie – MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D., II. Interní klinika VFN a 1. LF UK(6,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZobrazovací možnosti při vyšetřování koronárních tepen – Tomáš Kovárník, II. interní klinika kardiologie a angiologie Všeobecná fakultní nemocnice v Praze(6,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMěření funkční významnosti v katlabu – Martin Mates, Nemocnice Na Homolce(3,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRadiální vs. femorální přístup Closure devices – M. Novák, FN u sv. Anny v Brně(5,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPunkce perikardiálního výpotku – Pořízka V., KK IKEM(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKatetrizace srdečních vad – doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, I. interní kardioangiologická klinika, FN a LFUK Hradec Králové(12,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZáklady hemodynamiky, Michael Želízko, Klinika kardiologie IKEM(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKardiochirurgický indikační protokol – („Kardio-tým“) J. Vojáček(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMORTALITA SRDEČNÍCH CHOROB PŘI FARMAKOTERAPII VS. PŘI INTERVENCÍCH ČI OPERACÍCH – Petr Widimský, Kardiocentrum FNKV a 3.LF UK Praha(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPravostranná srdeční katetrizace (invazivní hemodynamika jako okno do fyziologie oběhu) – Viktor Kočka, Kardiocentrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta UK v Praze(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNekoronární intervence - Miloslav Špaček(31,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNovinky v intervenční kardiologii - Martin Mates, NemocniceNa Homolce, Praha(6 MB)stáhnout

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost